Er du i fare for omstillingssjokk?

Hvordan håndterer du verden av i morgen, hvor bankene kan stoppe finaniseringen av ditt neste byggeprosjekt om det ikke er bærekraftig nok? Her er et par tips for å møte overgangsrisiko.

Av Camilla Moneta

Hvordan håndterer du verden av i morgen, hvor bankene kan stoppe finaniseringen av ditt neste byggeprosjekt om det ikke er bærekraftig nok? Her er et par tips for å møte overgangsrisiko.

Av Camilla Moneta

Camilla Moneta er rådgiver for bærekraftig omstilling og arkitekt MNAL.

Foto: Julia M. Naglestad
>

Klimautvalget 2050 ble nylig offentligjort, og levner ingen tvil om at vi står overfor omfattende endringer i politikk og reguleringer, markedsetterspørsel, teknologi og forbrukeradferd.

Det er på tide at overgangsrisiko settes øverst på agendaen på arkitektkontorene.

Overgangsrisiko er en økt økonomisk risiko knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn. Dette kan medføre økte kostnader eller verditap om det ikke tas hensyn til omstillingen i planleggingen.

EU beveger seg raskt mot et bærekraftig økonomisk system. «Europas grønne giv» har stor innvirkning på Norge. Store selskaper er allerede forpliktet til å rapportere sitt bærekraftsarbeid. Dette fører til flere krav til leverandørene deres – de små og mellomstore bedriftene. Etter hvert vil også bankenes forventninger og lovverk angående bærekraftsrapportering inkludere alle virksomheter.

Her er to ting som alle virksomheter bør gjøre som et ledd i å redusere overgangsrisikoen:

>

Vesentlighetsanalyse

For det første; foreta en dobbelt vesentlighetsanalyse. Det vil si en analyse som avdekker virksomhetens påvirkning på ytre forhold og ytre forholds påvirkning på virksomheten. For arkitektvirksomheter innebærer det blant annet en gjennomgang av porteføljen. På den måten synliggjøres muligheter og risiko knyttet til bærekraft.  

En slik analyse kan bidra til å sikre eierskap og forankring til bærekraft bredt i virksomheten, og til å foreta riktige prioriteringer. Den vil også kunne avdekke hvilke kunnskap og kompetanse dere trenger, og hvilke samarbeidspartnere det kan være hensiktsmessig å knytte seg til.

Taksonomi

For det andre er det lurt å sette seg inn i hva EUs taksonomi har å bety. Taksonomien er et klassifiseringssystem som definerer aktiviteter i tråd med Parisavtalen.

Taksonomien er altså et verktøy for å styre kapital til bærekraftige økonomiske investeringer og prosjekter. Det vil nemlig ikke lenger være mulig å si at man er bærekraftig uten å vise til konkret hva det betyr. 

En arkitektvirksomhet som skjønner hvilke økonomiske aktiviteter som anses som bærekraftige for investeringsformål, vil ha mer troverdighet hos en byggherre som jo skal investere i fremtidens bygg. Det gir en konkurransefordel å ha kunnskap om dette, og innsikt i taksonomien kan gi gode argumenter for å få en oppdragsgiver til å satse på bærekraftige løsninger.

Arkitektbransjen er i en økonomisk bølgedal. Stor innsats legges i å sikre prosjekter og arbeidsplasser, og til alle som legger ned stor innsats i dette: Ikke glem strategien! Analyser hvilke potensiale dere har, prioriter i tråd med tiden vi står i, sørg for kompetanseheving og investèr i en god omstillingsprosess for alle i virksomheten. Det er risikofylt å vente.

>
>
>