For liten interesse for soltak

Spar uerstattelig natur og utnytt de byggene og den infrastrukturen vi alt har. Dette store potensialet for fornybar kraft må tas i bruk og vil gi effekter raskt, skriver arkitekt Kjell Spigseth.

Av Kjell Spigseth

Spar uerstattelig natur og utnytt de byggene og den infrastrukturen vi alt har. Dette store potensialet for fornybar kraft må tas i bruk og vil gi effekter raskt, skriver arkitekt Kjell Spigseth.

Av Kjell Spigseth
Foto av Kjell Spigseth

Kjell Spigseth er arkitekt MNAL.

Foto: privat
>

Trond Ingebretsen, styreleder i Hassel Solar, «undres over at ikke arkitekter snakker oftere og høyere om soltak som del av nåtidens bygg». Dette uttalte han 31. mai på denne siden.

Jeg er absolutt enig i at dette bør og må bli en del av framtidens bygg!

>

Jeg undres enda mer over at regjeringen Støre er så lite opptatt av soltak, men ikke minst av å kunne benytte alle byggene vi allerede har rundt i landet. Byggene står der alt med all infrastruktur ferdig utbygget, både veiadkomsten og byggverket som skal til for å bære solcelleplatene.

Regjeringens fokus rettes derimot mot kostbar havvind, utbygging av kontroversiell vindkraft i jomfruelige områder og mer vannkraft - alt dette krever store investeringer i ny infrastruktur.Jeg oppfordrer våre organisasjoner til å avklare sin holdning og lansere en mer aktiv politikk med statlige virkemidler på dette feltet!

Til regjeringen Støre: Spar uerstattelig natur og utnytt de byggene og den infrastrukturen vi alt har. Dette store potensialet for fornybar kraft må tas i bruk og vil gi effekter raskt - før 2030! Det er svært mange eiere og virkemidlene må selvsagt tilpasses dette. Trolig en effekt i seg selv - å mobilisere mange i en nasjonal dugnad.

>
>
>