Høyhusene vender tilbake – og kan gjøre byen mer bærekraftig

Gjort riktig har høyhus en viktig rolle i en sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling av Oslo, skriver Rasmus Reinvang.

Av Rasmus Reinvang

Gjort riktig har høyhus en viktig rolle i en sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling av Oslo, skriver Rasmus Reinvang.

Av Rasmus Reinvang
Foto av Rasmus Reinvang

Rasmus Reinvang er samfunnsviter og seniorrådgiver for bærekraft i Footprint. Han er tidligere byråd for byutvikling i Oslo (MDG).

Foto: privat
>

Onsdag 19. april vedtok Oslo bystyre et nytt hus i Oslo på over 100 meter, for første gang siden 1989 – Nye Oslo Spektrum er et høyhus på 108 meter, sentralt i hovedstaden. I Nydalen står et nytt høyhus på 70 meter ferdig i løpet av året. Byrådet legger snart frem en høyhusstrategi som åpner for høyhus på 125 meter ved Oslo S og på 70 meter ti andre steder.  

Mange er bekymret, ofte på generelt grunnlag. Arkitekter som Frederica Miller, Erik Collett og Peter Butenschøn har pekt på at høyhus skaper dårlige offentlige rom, gir dårlige sosiale miljøer, er lite bærekraftige og ikke passer i Oslo, i henholdsvis Dagsavisen og Aftenposten.

Jeg tror ikke noen er uenige i at høyhus kan være selvopptatte og ødeleggende for et bymiljø. Men det betyr ikke at alle nye høye hus er dårlige for Oslo, eller ikke kan passe inn.

Areal blir stadig knappere i Oslo, og teknologi og skaperkraft gir nye muligheter for å skape en god og bærekraftig by med plass til flere. Da bør vi ikke kritisere høyhus på generelt grunnlag, men heller se på om nye høyhus som foreslås faktisk bidrar til en bedre og mer klimavennlig by for folk flest.

Vertikal Nydalen

I Nydalen reiser det seg et bygg med et tårn på 70 meter (18 etasjer) på Gullhaug Torg 2A, tegnet av Snøhetta. «Vertikal Nydalen» skal ha utadrettet virksomhet på gateplan med restauranter og serveringssteder ut mot torget og Akerselva. I etasje 3 til 7 blir det kontorlokaler, mens etasjene 8 til 18 vil inneholde boliger (over 90 prosent er per i dag solgt).

Gullhaug Torg 2A er den gamle parkeringsplassen foran Riksteateret, der Akerselva går inn i kulvert. Dette er ikke en tomt som har skapt glede for folk flest. Området ligger ved Nydalen T-banestasjon med svært god kollektivdekning.

Vertikal Nydalen er et forbildeprosjekt for klima- og miljø, godkjent av FutureBuilt. Det innebærer arkitektur og byrom av høy kvalitet med løsninger som reduserer klimagassutslipp med 50 prosent i forhold til et konvensjonelt bygg. Kontorlokalene og boligene skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM-NOR (Excellent og Very Good). Prosjektet er kledd i tre og tar i bruk banebrytende klimaløsninger.

Vertikal Nydalen er et prosjekt som gir tilbake til byen på alle plan: byliv for folk flest, arbeidsplasser, boliger til en voksende befolkning og banebrytende klima- og miljøløsninger.

>
Illustrasjon av Vertikal Nydalen

Vertikal Nydalen er et tårn på 70 meter (18 etasjer) på Gullhaug Torg i Nydalen, Oslo, tegnet av Snøhetta.

Foto: Snøhetta (illustrasjon)

Nye Oslo Spektrum

Nye Oslo Spektrum innebærer et nybygg ut mot Sonja Henies plass og Oslo Plaza. Det inkluderer et slankt kontortårn på 108 meter oppe på en base med utadrettede funksjoner i første plan, og med kongresshall med plass til 3 000 mennesker i plan tre og fire.

Strøket er i dag ett av de minst trivelige i Oslo. Sonja Henies plass er en rotete innkjøringssløyfe til Oslo Plaza. Siden av Spektrum som vender ut mot Vaterland og parken har i dag varemottak og parkering. Området kan nesten kun bli bedre.

Prosjektet har et energi- og miljøprogram med ambisjon om BREEAM NOR (Excellent) sertifisering. Men kanskje enda viktigere er plasseringen, som arkitekten Lars Haukeland (LPO) bemerker. Arbeidstakere og tusenvis av kongressdeltakere vil komme seg enkelt til og fra nye Spektrum med kollektiv transport. Lokale konsekvenser for vindkomfort, sol- og skyggeforhold er for øvrig moderate og akseptable, vurderer Plan- og bygningsetaten.

Nye Spektrum er klimavennlig byreparasjon, vil heve standarden i området og gi et strøk tilbake til Oslos innbyggere.

Høye krav til høye hus

Nye høyhus kan gjøre byen bedre og mer bærekraftig. Gjennom boliger, arbeidsplasser og sosiale møteplasser, gjennom å forbedre områdene de er en del av, og gjennom effektiv arealbruk.

Høyhus vil også ofte gi oss muligheter til å forbedre byen, gjennom en prosjektøkonomi som muliggjør tiltak for alle på gateplan og tiltrengte byreparasjonsgrep.

Tommelfingerregelen må være at nye høyhus i Oslo skal bidra til en bedre by for folk flest og en klimavennlig byutvikling. Fordeler må oppveie ulemper, som for eksempel skyggevirkninger.

Vertikal Nydalen og nye Oslo Spektrum er to svært ulike prosjekter. Begge viser at nye høyhus kan gjøre Oslo bedre for flere.

>
>
>