Hordfast er stryk til eksamen i samfunnssikkerhet

Etterveene etter skuffelsen med at Hordfast ikke var med i Nasjonal transportplan (NTP) har så smått lagt seg. Men elefanten i rommet, samfunnssikkerhet, er der fortsatt, skriver Sigmund Asmervik.

Av Sigmund Asmervik

Etterveene etter skuffelsen med at Hordfast ikke var med i Nasjonal transportplan (NTP) har så smått lagt seg. Men elefanten i rommet, samfunnssikkerhet, er der fortsatt, skriver Sigmund Asmervik.

Av Sigmund Asmervik

Sigmund Asmervik er arkitekt MNAL.

>

(Debattinnlegget har stått på trykk i Bergensavisen den 6. april, 2024. Gjengitt etter avtale.)

Etter å ha arbeidet i ti år, 2000-2010, med et masterstudium i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, mener jeg fortsatt at planene med Hordfast er stryk til eksamen i samfunnssikkerhet.

Det viktigste prinsippet i sikkerhetstenkning er: Legg ikke alle eggene i en kurv! Dette gjelder også aksjer eller spill på travbanen. Hordfast er et ekstremt eksempel på at en nettopp legger alle eggene i en kurv.

>

Det utenkelige skjer alltid: Titanic-forliset, Alexander Kielland-ulykken, 22. juli på Utøya, eller krig i Europa.

Paradokset er at når vi over tid kjenner oss helt trygge, så kan det gi falsk trygghet.

Vi må ikke bli overrasket om en snart kan kjøpe droner og lage bomber etter oppskrift på nettet. Enkeltpersoner kan da lett sette broen ut av funksjon enten med angrep fra luften eller undersjøisk.

Verdens lengste flytebro er en høyrisiko vi helst ikke vil tenke på.

Jeg minner om Key Bridge på 2632 meter i Baltimore-området som kollapset for vel en måned siden, som ikke er i et krigsområde.

Etter snorklipping og festtaler kommer en hverdag med havrelefse og strie. De store kostnadene i de neste årene til drift og vedlikehold kan verken stat eller kommuner ha kontroll over.

EUs tunnelsikkerhetsdirektiv krever at Lærdalstunnelen må oppdateres. Det er kalkulert til 2,3 milliarder kroner. Tunellen kostet 1,08 milliarder da den ble åpnet i 2000. Trafikken må gå. Alle ferjeleier må beholdes og ferjer må vedlikeholdes.

Å samle all veitrafikk i nord sør-retning avhengig av en lang flytebro er høyrisiko også når det gjelder penger.

Danske Bent Flyvbjerg skrev i boka fra 2003 om megaprosjekter. Den handler stort sett om store infrastrukturprosjekter som veger, broer og tunneler. Fakta viste her at forventningene/prognosene stort sett var betydelig større enn resultatene. Vanvittige budsjettoverskridelser ved betydelige mindre inntekter og mindre bruk/trafikk enn forutsatt. Hordfast er neppe noe unntak.

Drømmen er ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen og er basert på begrep som kortere kjøretid og samfunnsmessig nytte. Dette er særdeles diffuse begreper som gir sprikende konklusjoner. Havbruksnæringen mener det er milliarder å tjene. Andre mener det er et underskuddsprosjekt.

Vi må forvente betydelige tiltak for å styrke forsvaret i årene framover og oppgradering av en hel del eksisterende veger for å få bedre trafikksikkerhet. Det er nok andre prosjekt å bruke penger på, som for eksempel E 16 og Bergensbanen mellom Arna og Stanghelle.

Den økonomiske gevinsten for oppdrettsnæringen har nok andre utfordringer enn å få vognlast med laks hurtigst mulig sørover til Kristiansand og videre til kontinentet.

Dette spesielt etter at fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet som ble lansert 12. mars.

>
>
>