Hvorfor drive med historieforfalskning, Bjørn Olav Susæg?

Bjørn Olav Susæg i Nordic Office of Architecture får tilsvar av Ole Wiig om Gardermoen-utbyggingen.

Av Ole Wiig

Bjørn Olav Susæg i Nordic Office of Architecture får tilsvar av Ole Wiig om Gardermoen-utbyggingen.

Av Ole Wiig
Ole Wiig. Foto.

Ole Wiig er grunnlegger av og arkitekturdirektør i NSW.

Foto: privat
>

Bjørn Olav Susæg i Nordic Office of Architecture skriver i Arkitektur at jeg i en orientering om første byggetrinn på Gardermoen har glemt å nevne at Nordic deltok den gangen. Hvor har han det fra? Jeg vil ikke beskylde ham for bevisst historieforfalskning, men uttalelsen utløser behov for oppklaring.

Arkitektkonkurransen om Norges nye hovedflyplass – først på Hurum, senere på Gardermoen – ble vunnet av arkitektfirmaene Niels Torp, Skaarup & Jespersen og Narud Stokke Wiig.

NSW Arkitekter og Planleggere, eller Nordic, eksisterte ikke en gang da.

>

Det var arkitektfirmaene Niels Torp, Skaarup & Jespersen og Narud Stokke Wiig som vant konkurransen sammen med dyktige landskapsarkitekter og ingeniører. Disse dannet også grunnlaget for felleskapet Aviaplan som oppdragsgansvarlig.

Oppdragsgiver for flyplassen stilte såpass store krav til ansvar at vi i Narud Stokke Wiig besluttet å etablere et søsterfirma som skulle inngå i fellesskapet Aviaplan; Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere (NSW A+P), og med den samme eierkonstellasjonen som i det opprinnelige firmaet.

Jeg representerte NSW A+P som styremedlem i Aviaplan, også som medlem av konseptgruppen for terminalbygget, sammen med Niels Torp og Hans Haagensen i Skaarup & Jespersen, mens Jørn Narud representerte NSW A+P i konseptgruppen for flyplasstårnet.

Da våre to arkitektfirmaer senere skiftet navn til NSW Arkitektur og Nordic Office of Architecture var Jørn Narud, Gudmund Stokke og jeg gründere bak begge firmaer. Begge firmaene fortsatte også samarbeidet som de eneste arkitektfirmaene for utvidelsen av flyplassen med T2-utbyggingen. Ikke kun den første.

Jeg håper dette er klargjørende.

>
>
>