Lys, liv og arkitektur: Våre omgivelser former vår trivsel og helse

Lys er ikke bare et estetisk element, men spiller en avgjørende rolle i alle aspekter av arkitektur og design, skriver Peter Schmidt Selmer-Eide.

Av Peter Schmidt Selmer-Eide

Lys er ikke bare et estetisk element, men spiller en avgjørende rolle i alle aspekter av arkitektur og design, skriver Peter Schmidt Selmer-Eide.

Av Peter Schmidt Selmer-Eide
Peter Schmidt Selmer Eide. Foto.

 Peter Schmidt Selmer-Eide er universitetslærer ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign på Universitetet i Sørøst-Norge.

Foto: privat
>

Debatten om interiørarkitekturens rolle i arkitekturverdenen har vært et tema i den siste tiden. Både interiørarkitektur og by- og stedsutvikling trekker i retning av en voksende bevissthet om menneskets velvære, livskvalitet, trivsel og psykisk helse, som tidligere var hovedsakelig assosiert med helsesektoren. En sentral faktor i denne diskusjonen, som ofte blir oversett, er lys. Lys er ikke bare et estetisk element, men også en viktig bidragsyter til menneskers helse og velvære, og spiller en avgjørende rolle i alle aspekter av arkitektur og design.

Det vi ser rundt oss i våre bygde omgivelser spiller en stor rolle for hvordan vi føler og tenker. Alt vi ser og hører påvirker oss, og hjernen vår jobber hele tiden med å tolke alle disse inntrykkene. Den bruker tidligere erfaringer for å forstå nye situasjoner og hjelper oss å huske viktige ting. Dette skjer ikke bare på det nivået vi er bevisste på, men også i bakgrunnen uten at vi legger merke til det. For eksempel kan måten en bygning er designet på få oss til å føle oss på en bestemt måte eller få oss til å tenke på noe spesifikt, selv om vi ikke er klar over det.

>

I Sarah Williams Goldhagens banebrytende verk, «Welcome to Your World», understreker hun hvor kritisk de byggede omgivelsene påvirker vår helse og trivsel. Gjennom dyptgående forskning og global innsikt, argumenterer Goldhagen for at arkitektur og design har en mye dypere innvirkning på oss enn tidligere antatt. Hun påpeker at vi mennesker er nært knyttet til miljøet rundt oss, og at det påvirker tankene, følelsene og handlingene våre på mange måter. Bygningene og rommene rundt oss kan gjøre det enklere eller vanskeligere for oss å finne frem, og de kan påvirke valgene vi tar og hvordan vi oppfører oss.

Interiørarkitektur, som Marianne Brenna og Trond Ramsøskar har påpekt, er i stadig forandring. Med behovet for å tilpasse seg skiftende samfunnstrender og brukerpreferanser, er begrepet well-being blitt relevant. Dette omfattende begrepet, som kan oversettes til trivsel og psykisk helse, er sterkt påvirket av våre fysiske omgivelser.

Her spiller lys en kritisk rolle. Det former hvordan et rom oppfattes, fremhever design og skaper stemninger som direkte påvirker vår trivsel. I forbindelse med Norsk Lyspris, får vi se konkrete eksempler på fremragende lysdesign, innsendt fra hele landet. Disse prosjektene demonstrer hvordan innovative lysløsninger kan forbedre estetikken, funksjonaliteten og menneskelig trivsel i ulike omgivelser.

For å si det enkelt: Alt rundt oss – fra fargene på veggene til måten rom er satt opp på – har en effekt på oss. Det er derfor det er så viktig at de som designer og bygger omgivelsene våre, forstår hvordan de kan lage steder som gjør oss glade, hjelper oss å tenke klart og får oss til å føle oss bra. Og med kunnskap om at synet står for opp til 70% av våre sanseinntrykk, forstår vi at lyset spiller en avgjørende rolle i alle våre bygde omgivelser.

Renate Bryn fremhever det presserende behovet for en arkitektur som genuint adresserer menneskelige behov. For å oppnå dette er det avgjørende med tverrfaglig samarbeid. Lysdesignere som behersker brukermedvirkning i urban utvikling, må bli en integrert del av denne diskusjonen, og er en naturlig del av fremtidens løsninger. De bidrar med innsikt om hvordan lys påvirker oss daglig, spesielt når det kombineres med innsikter i hvordan våre omgivelser skal fremstå og visuelt føre oss når vi ikke lenger har dagslys å lene oss på.

FN's bærekraftsmål 11 gir oss en viktig retning: Byer må støtte gode liv og legge til rette for økonomisk og sosial utvikling. Men i mange byer hvor veksten overgår tilbudet av jobber og boliger, blir utfordringene flere. Visuelle opplevelser i byrom, der lysdesign spiller en betydelig rolle, blir dermed strategisk viktige for steder og kommuner.

Innbyggernes medvirkning og prosjekters lokale forankring står sentralt i dette. De er nøkkelfaktorer for å styrke demokratiet, trivsel og bærekraftighet i by- og stedsutvikling. Dette betyr at arkitekter, interiørarkitekter og lysdesignere må jobbe sammen, slik at bygninger og rom ikke bare blir estetisk tiltalende, men også funksjonelle og i takt med brukernes behov.

Sammenfattet er tiden inne for tverrfaglig samarbeid. God lyssetting kan forvandle et rom, en bygning eller en hel by, og spiller derfor en sentral rolle i design og planlegging på tvers av skalaer. Ved å prioritere lys i designprosessen, kan arkitekter, interiørarkitekter og byplanleggere arbeide sammen for å skape omgivelser som fremmer velvære, funksjonalitet og estetisk tiltrekning.

I lys av den kommende Kongsberg Vision Meeting-konferansen, som har en dag med lysdesign i fokus, er temaet «Nyvinninger innen lysdesign: Hvordan implementere forskning i lysdesignpraksis». Vi har samlet en flere talere fra både nær og fjern, som skal ta vise oss hvordan vi kan knytte forskning og praktisk bruk tettere sammen innen dagens og morgendagens lysdesign. Dette håper vi kan føre til spennende synergier og innovasjoner som vil forme fremtidens arkitektur og byutvikling. Gjennom samarbeid kan vi skape miljøer som resonnerer med innbyggernes behov og ønsker, og dermed lyse opp fremtiden på den beste mulige måten.

>
>
>