Oslo trenger flere små leiligheter

Det eneste tiltaket som kan bøte på de økte prisene i Oslo er å gjøre noe med tilbudssiden. Derfor vil vi tilrettelegge for flere små leiligheter som det nå er stor etterspørsel etter, skriver James Stove Lorentzen (H).

Av James Stove Lorentzen

Det eneste tiltaket som kan bøte på de økte prisene i Oslo er å gjøre noe med tilbudssiden. Derfor vil vi tilrettelegge for flere små leiligheter som det nå er stor etterspørsel etter, skriver James Stove Lorentzen (H).

Av James Stove Lorentzen
James Stove Lorentzen

James Stove Lorentzen er byråd for byutvikling Oslo (H).

Foto: Sturlason
>

Jeg registrerer at det er et opprop mot endringer i leilighetsnormen der man nostalgisk minnes den gangen 50 kvm. ble ansett for å være en liten leilighet. La meg derfor forklare viktigheten av denne endringen og hva som faktisk er foreslått endret.   

Leilighetsnormen har hele tiden vært nettopp det – en norm – som var ment å gjelde i sentrumsbydelene. Målet var å få flere barnefamilier til å bli boende sentralt i byen for å sikre stabile nabolag og mindre “gjennomtrekk”, og vi skal fortsatt ha en norm for noen delbydeler sentralt i Oslo.

Men, leilighetsnormen var aldri ment å gjelde i hele byen, selv om den i mange år har vært brukt både i indre og ytre by. Det vil jeg nå ha en slutt på.

>

Nesten 45 % av husholdningene i Oslo består av én person. Det tar jeg på alvor. Vi ser en stor etterspørsel etter, og et stort behov for, mindre leiligheter. Vi trenger leiligheter i prissegmentet 3-4 millioner og for å få til det er svaret mindre leiligheter. Sånn er virkeligheten.

Mange unge ønsker å kjøpe sin første bolig og veien inn er denne prisklassen og størrelsen. Eierlinjen er sterk i Norge og at også unge som vokser opp nå ønsker dette, det bør vi ha respekt for.

Det eneste tiltaket som kan bøte på de økte prisene i Oslo er å gjøre noe med tilbudssiden. Derfor vil vi tilrettelegge for flere små leiligheter som det nå er stor etterspørsel etter. Jeg kan også berolige dem som bekymrer seg, med at dette ikke kommer til å resultere i en masse bittesmå leiligheter over hele Oslo. Vi skal se på hvert enkelt prosjekt i reguleringsprosessene ut fra de konkrete behovene i nærmiljøet.

Mulighetene for å bygge flere mindre leiligheter vil også kunne gi en større fleksibilitet for utbyggere og arkitekter, og dem trenger vi et godt samarbeid med om vi skal klare å holde prisene i Oslo noenlunde i sjakk.

>
>
>