Re: Gaustad Asyl

Det jeg prøvde var å etterlyse større offentlig fagpolitisk støtte fra arkitekthold til de i psykiatrien som ønsker å oppgradere og gjenbruke Gaustad, skriver Sven Erik Svendsen.

Av Sven Erik Svendsen

Det jeg prøvde var å etterlyse større offentlig fagpolitisk støtte fra arkitekthold til de i psykiatrien som ønsker å oppgradere og gjenbruke Gaustad, skriver Sven Erik Svendsen.

Av Sven Erik Svendsen
Sven Erik Svendsen

Sven Erik Svendsen er arkitekt MNAL.

Foto: privat
>

At gjenbruk nå er mer vanlig, at det kan være utfordrende oppdrag og at arkitekter sikkert gjennomføre mange av disse på en utmerket måte, er velkjent. Det var ikke mitt poeng underkjenne det - selv om det kanskje ikke kom helt klart fram i innlegget Framtidas Gaustad.

Det jeg prøvde var å etterlyse større offentlig fagpolitisk støtte fra arkitekthold til de i psykiatrien som ønsker å oppgradere og gjenbruke Gaustad.

>

Derfor setter jeg stor pris på svaret fra kolleger i Atelier Oslo, som belyser både oppdragstypen og aktuelle muligheter. Særlig fordi kontoret har en CV som viser at de mestrer ulike utfordringer meget stødig, fagmessig og elegant.

Det er synd at det ikke er flere kolleger fra praksis som kommer ut med offentlig støtte til Gaustad som et velfungerende helsetilbud i framtida – og til dem som jobber der.

>
>
>