Selvsagt skal håndverkerne med!

Ja takk, begge deler sier vi, fordi både håndverkerens og arkitektens kunnskap er viktig, skriver riksantikvar Hanna Geiran i et tilsvar til Cecilie Ski Breen.

Av Hanna Geiran

Ja takk, begge deler sier vi, fordi både håndverkerens og arkitektens kunnskap er viktig, skriver riksantikvar Hanna Geiran i et tilsvar til Cecilie Ski Breen.

Av Hanna Geiran
Portrett av Riksantikvar Hanna Geiran.

Hanna Geiran er arkitekt og riksantikvar i Norge.

Foto: Øyvind Fluge/ Riksantikvaren
>

I en replikk i Arkitektur den 23. oktober spør Cecilie Ski Breen hvordan Riksantikvaren sikrer at håndverkerne bidrar inn i arbeidet med en ny håndverksstrategi. Jeg kan berolige Ski Breen med at vi naturligvis inviterer håndverksbransjen og utdanningssektoren inn i arbeidet med strategien.

Når vi skal ta vare på, istandsette og tilrettelegge for god videre bruk av eldre bygninger, har håndverkeren en nøkkelrolle. Nest etter eieren er håndverkeren den viktigste personen, og dette er også utgangspunktet for vårt strategiarbeid.

>

Ski Breen har rett i at hovedfordringen er at vi trenger flere håndverkere med riktig kompetanse. Dette er også bakgrunnen til at vi har satt i gang arbeidet med en håndverksstrategi. I 2024 skal vi utarbeide strategien, og håndverkernes erfaringer er helt nødvendig når vi skal finne ut hvordan kulturmiljøforvaltningen, utdanningssektoren og byggebransjen sammen kan sikre nok kvalifiserte håndverkere i framtida. Å snakke med håndverkerne og deres organisasjoner er del av Riksantikvarens arbeid framover.

Men dette vil ikke si at arkitektene ikke er viktige.

Vi trenger arkitekter som forstår hvor vesentlig håndverkernes kunnskap om konstruksjon, materialer, teknikk og bygningshistorie er. Vi beveger oss heldigvis inn i en tid der gjenbruk av eldre bygninger blir stadig viktigere. Dette fører til at arkitekten får en ny rolle, og vil stille større krav til samarbeid mellom arkitekt og håndverkere fra begynnelse til slutt i ombygg- og tilpasningsprosjekter. Vi mener også at håndverkskompetanse bør tas inn som kriterium i anbuds- og anskaffelsesprosesser.

Jeg er helt enig med Ski Breen når hun sier at vi må se på både opplæringstiltak og utdanningsløp og retningslinjer for tilbud.  Håndverksstrategien skal ha håndverkeren i sentrum, og bli et verktøy som bidrar til å styrke håndverksbransjens kompetanse og kapasitet på tradisjonelle håndverk. Dette arbeidet ønsker vi både håndverkere og arkitekter velkommen til å ta del i.

>
>
>