Stopp med å bygge – plant trær i stedet for

Den 12. april er Norges ‘Earth Overshoot Day’ – dagen da vi har brukt opp vår andel av verdens ressurser for resten av året, skriver SLA.

Av SLA

Den 12. april er Norges ‘Earth Overshoot Day’ – dagen da vi har brukt opp vår andel av verdens ressurser for resten av året, skriver SLA.

Av SLA
SLA Kvadraturen Med Operahuset

SLA har et forslag til hvordan Kvadraturen i Oslo bør bli grønn.

Illustrasjon: SLA
>

Den 12. april er Norges Earth Overshoot Day – dagen da Norge har brukt opp sin andel av verdens ressurser for resten av året. Herfra er alt ytterligere forbruk et overforbruk. Norges overforbruksdag ligger som en av de første landene i verden – hele 15 uker før dagen markeres globalt.

Samtidig kunne NRK tidligere dette året avsløre at det er gjort 44 000 inngrep i naturen i løpet av de siste 5 årene. Til sammen ofrer vi minst 79 kvadratmeter med verdifull natur i minuttet, og disse er hjem for tusenvis av arter.

Norges store overforbruk får oss, landskapsarkitektene i SLA, til å foreslå en radikal løsning: Innfør totalt byggestopp for nybygg i Oslo fra og med den 12. april og bruk resten av året på å plante trær i stedet for.

Dette vil ikke bare senke vårt ressursforbruk markant, men også gjøre Oslo sunnere, mer klimatilpasset og bedre å leve i.

>

Vi vet at byggesektoren er en av verdens største ressursforbrukere. Vårt visjonsforslag er at vi på Norges Earth Overshoot Day slutter å bygge nytt i Oslo resten av året. I stedet bruker vi våre ressurser og energi på å omdanne en tredjedel av alt veiareal i Oslo til natur – og gjøre 1/3 av alle byggeflater til grønne vegger og tak.

På denne måten kan vi skape ny bynatur, landskaps- og parkrom, som til sammen gir plass til 100 000 nye trær. Dette vil skape levesteder for mennesker, fugler, bier, med mer. Alt uten å fjerne en eneste bolig eller parkeringsplass.

Helt konkret har vi utviklet et forslag for Kvadraturen, hvor de historiske grå veirommene for biler transformeres til grønne gater og levesteder for mennesker og natur.

Illustrasjon: SLA
Illustrasjon: SLA

I år feirer vi Kvadraturens 400-årsjubileum. Vårt forslag gjør Kvadraturen levedyktig også for de neste 400 årene. Ved å plante nye trær og bynatur, og gjøre Kvadraturens veier, fasader og tak markant grønnere, kan vi løfte Kvadraturens grå veier betydelig og gjøre bydelen grønn, klimatilpasset, artsmangfoldig og mer menneskevennlig – for ikke å glemme langt mer økonomisk attraktiv.

Tallrike studier har påvist at bynatur har positiv effekt på helse, livskvalitet og sosialt fellesskap, samtidig som bynaturen spiller en viktig rolle i håndteringen av styrtregn, urbane varmeøyer, luftforurensning og CO2-opptak.

At Norges Earth Overshoot Day kommer allerede i dag er en virkelig trist historie. La oss i stedet bruke dagen på noe positivt: Å plante trær i byene våre er simpelthen en win-win-situasjon for alle. Det gjør byene våre mer bæredyktige og livene våre i dem bedre.

La oss komme i gang med å plante trær allerede i dag.

SLA Kongens Gate FØR

SLA Kongens Gate FØR.

Foto: SLA/Sigrid Bjorbekkmo

SLA Kongens Gate ETTER.

Illustrasjon: SLA
>
>
>