Tretten bro og klima

Når en bruker tre i konstruksjoner ute må de ha en egen klimabeskyttelse, selv om de er impregnert etter alle kunstens regler som på kollapsede Tretten bru, skriver Bertram D. Brochmann.

Av Bertram D. Brochmann

Når en bruker tre i konstruksjoner ute må de ha en egen klimabeskyttelse, selv om de er impregnert etter alle kunstens regler som på kollapsede Tretten bru, skriver Bertram D. Brochmann.

Av Bertram D. Brochmann
Foto av Bertram D. Brochmann

Bertram D. Brochmann er sivilarkitekt MNAL.

Foto: privat
>

«Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset mandag 15. august kl. 07.33 med en personbil og en lastebil med påhengsvogn lastet med kalk på brua. Ingen personer ble skadet»

Tidligere ble tremateriale brukt til bygging av alle hus på Vest- og Østlandet. På grunn av klima på Vestlandet med «slagregn» måtte husene ha en «regnfrakk» for å få etablert en tørt og vindstille sone for innvendige livsfunksjoner; grindverks for å holde taket oppe; laftekasser for å holde varmen og for båter når de ikke var i bruk.

Stavkirker med sine sakrale vertikale trekonstruksjoner var også beskyttet med sin regnfrakk.

>

Denne byggeskikken med at trekonstruksjonene måtte stå tørt under tak har vært praktisert i hundrede av år på Vestlandet.

Skjemaet viser antall millimeter nedbør vertikalt på taket og horisontalt på en vegg som «slagregn» i Bergensområde og Lillehammer området.

På Østlandet, Gudbrandsdalen som har et annet klima, med lite nedbør var takutstikk nok til å holde husenes tømmervegger tørre

Betyr dette at klimaet rundt Tretten bru, en fagverksbro med spesialimpregnert limtre og stålbeslag kan betraktet som en del av den østlandske byggeskikk, siden den ikke hadde klimabeskyttelse?

Foto av Tretten bro

Bildet viser et knutepunkt i øvre del av fag Verket på Tretten bru.

Foto: Norconsult

I hvert knutepunkt i fagverket er det veldig store trykkrefter eller strekkrefter som skifter retning gjennom impregnert treverk, skruer og stålbeslag. Knutepunkene er ment å være hermetisk lukket mot fuktighet.

Men skulle det likevel komme litt fuktighet inn i et knutepunkt, så er det vanskelig å bli tørt igjen og vil med tiden gjøre treverket svakere? Spesielt knutepunkter som ligger under selve kjørebanen er utsatt for fukt fra den 100 meter brede vannflaten på samme måten som vått veistøv som ligger mer i skyggen får dårlig uttørking.

Kanskje det var en slik svakhet med fuktighet i et knutepunkt som har utviklet seg gjennom ti år, som til slutt medførte at broen klappet sammen 15.08.2022?

Tretten bru med vann, bearbeidet av Bertram D. Brochmann.

Å bruke en ubeskyttet «Tretten bru» i det våte vestlandsklima føler vi alle vil være helt galt. Hvor går da klimaskillet mellom Vestlandet og Østlandet hvor bro trekonstruksjoner kan eksponeres mot klimaet uten regn beskyttelse?

Gangbro over Ås.

Foto: Ivar Lykke

Gangbro over Ås stasjon er en fin løsning på en bro bygget med vanlige laminerte trekonstruksjoner og trebjelkelag som står tørt i et rom klimabeskyttet med egne vegger og tak. Broen er for gående og kan ikke direkte sammenlignes med Tretten bru som var for kjøretøyer. Men konklusjonen må likevel i dag være at når en bruker tre i konstruksjoner ute må de ha en egen klimabeskyttelse, selv om de er impregnert etter alle kunstens regler som på kollapsede Tretten bru.

>
>
>