Utsikt og innsikt

Arkitektur trenger ikke å være så komplisert og fremmedgjørende, det kan være din nye skole eller mitt nye sjøbad, skriver landskapsarkitekt Even Bakken.

Av Even Bakken

Arkitektur trenger ikke å være så komplisert og fremmedgjørende, det kan være din nye skole eller mitt nye sjøbad, skriver landskapsarkitekt Even Bakken.

Av Even Bakken
Foto av Even Bakken

Even Bakken er gruppeleder for park og uterom i Norconsult.

Foto: privat
>

Med nedslående nedgangstider, tøff konkurranse fra kunstig intelligens og estetikkkjeft fra naboen kan det virke som vi har valgt et tøft yrke. Likevel får vi være med på å forme utvikle både dine og mine omgivelser i et tett samarbeid. 

Så får vi vist folk hva vi egentlig holder på med? 

>

I en stadig mer opphetet debatt der knivene slipes er det vel egentlig et økt engasjement vi søker. Det folkelige og kjente sitatet fra Farmen «Kampen for tilværelsen» – eller oppmerksomheten – krever kanskje noen ganger å snakke med store bokstaver. Og det er vel sånn at adjektiv som «stygt» og «grusomt» som gir flest klikk og kommentarer i kommentarfeltet. Det betyr ikke at vi ikke har mye annet engasjerende snacks å vise til når Kari og Ola skal finne frem til sin underholdning på skjermen.

Oppi alt som foregår av meninger i Arkitektur.no ser jeg også hvilken kraft, engasjement og vilje det ligger i mine kjære kollegaer. Det handler lite om hvilken fagforening eller hvilken kontorstørrelse du tilhører. Jeg ser skapere av arkitektur som inspirerer. Og selv om vi liker å feire med både priser, konferanser og førsteplass i konkurranser, er vi bare folk med skapekraft som vil være med på å påvirke samfunnet vi alle er en del av.

I Norge skapes mye god arkitektur og fagfeltet har mange fargerike arkitekter. Spørsmålet er om vi klarer å nå ut til befolkningen. Mitt foreløpige svar er: Nei.

Estetikkdebatt på Dagsnytt18 på NRK er en begynnelse, men vi kan og må sikte enda høyere.

Kan vi gå fra «Hjemme hos arkitekten» til «folkets arkitektur»? 

Hvordan får vi presentert vårt høyst engasjerende fag på en måte som fanger folks bevissthet og overbeviser produksjonsselskapene og distributørene?

Ja, for skal vi nå ut tenker jeg at både nettside, podcast og avis er kult, men et TV-program i beste sendetid ville ta kaka.

Arkitektur kan være god, kreativ underholdning hvis man får muligheten til å presentere engasjementet, ideene og menneskene bak. Og i et kunnskapssamfunn som Norge må vel en ordentlig presentasjon av vårt arbeid bety noe. Gjerne sammen med bestiller, utvikler og offentlig planlegger. Slik kan man presentere alt som kreves for å skape det som omgir oss.

Jeg pleier å si at ny, norsk landskapsarkitektur blomstrer og beviset får man hvert år når det lages en årbok av årets gjennomførte prosjekter. Igjen viser det hvilket fantastisk utgangspunkt vi har for å lage et program med arkitekturprosjekter som påvirker alle.

Vi tilhører et fag som skaper verdi for alle og flere burde få innsikt i og en større interesse for hvordan vi jobber. 

En dag vil kanskje NRK-redaksjonen komme ut av studioet sitt på Marienlyst og reise rundt med campingstoler i ny, norsk arkitektur og lage tv som presenterer arkitekturen som treffer folket. Arkitektur trenger ikke å være så komplisert og fremmedgjørende, det kan være din nye skole eller mitt nye sjøbad. 

Som gruppe kommer vi kanskje (hvem vet..) aldri til å vinne Gullruten for beste underholdning. Men vi kommer alltid til å påvirke hverdagen til folk gjennom vår stedsutvikling. 

Mer sendetid på skjermen ville kanskje tjene alle parter og ikke minst gi bedre arkitektur jevnt over fjøla i vårt lille land.

>
>
>