– Lyntog til våre skandinaviske naboland må være en selvsagt ambisjon, skriver Rainer Stange

Det tar minst 10 år fra man har vedtatt en bane til den er ferdig bygd, så det er derfor ingen grunn til å vente med å planlegge raske tog mellom våre hovedsteder.

Av Rainer Stange

Det tar minst 10 år fra man har vedtatt en bane til den er ferdig bygd, så det er derfor ingen grunn til å vente med å planlegge raske tog mellom våre hovedsteder.

Av Rainer Stange

Rainer Stange er professor i landskapsarkitektur Institutt for Urbanisme og landskap ved AHO og partner i Bokemo.

Foto: CW Wesenberg
>

Det sentrale Østlandet er i ferd med å knyttes sammen til ett felles arbeids- og boområde. Akkurat nå er det svære byggeplasser i Drammens- og Tønsbergområdet, som endelig får dobbeltspora Vestfoldbane.

Den opprinnelige, smalspora banen ble døpt Grevskapsbanen, etter grevskapene Jarlsberg og Larvik, da den stod ferdig i 1881. Jeg vet ikke hvor lang tid togturen tok for 150 år siden, men fra neste høst vil du bruke under én time fra Oslo S til Tønsberg på dobbeltspor. I revidert Nasjonal transportplan blir det nå viktig å få en rasjonell bane fra Tønsberg til Larvik, slik at man kan reise fra Grenlandsbyene til Oslo på 1 time og 35 minutter.

Med Blix mot Europa

Byer som har en moderne jernbane vil ha 1 % større økonomisk vekst enn de som ikke har det, viser franske undersøkelser.

Den nye jernbanetunnelen mellom Oslo mot Follo i sørøst er umiddelbart en stor samferdselsmessig suksess ved at Follo- og Østfoldbyene har fått forkorta reisetida med 12 minutter. Tunnelen er oppkalt etter arkitekt Peter Andreas Blix, som prosjekterte mange stasjoner på Østfoldbanen og leda de arkeologiske utgravingene i Gamlebyen, da Østfoldbanen ble bygd fra 1873-79.

Toget går nå i ei rett linje i 20 km nye dobbeltspor til Ski, som er i ferd med å få den samme utviklinga Lillestrøm fikk med den «nye» høyhastighetsbanen Gardermobanen fra 1999.

Men dette er ikke en bane som behøver å begrense seg til å være et regionstog. I realiteten er de nye dobbeltspora til Ski og videre mot Moss bare begynnelsen på lyntoget til kontinentet, siden det bare mangler strekningen Moss til Trollhättan i Västra Götaland, for at toget fritt kan suse nedover gjennom Europa.

>

Tog vs. fly

En moderne jernbane har levetid på over 100 år, og er jo allerede elektrifisert. Det er mye mer økologisk bærekraftig enn bil og fly. Jeg synes det er hyggelig med toget, siden man slipper å sitte så trangt som i et fly eller i en buss, og man kan følge med i landskapet på hvor man er. Jeg føler meg som en borger i en nasjon, og ikke en konsument på en motorvei eller i et fly. Jeg slipper de triste motorveiene og de krevende flyplassene som er ei pine.

Lyntoget har mange fordeler også for godstrafikken, ved at den skaper mindre og sikrere trafikk på veiene. Mellom Oslo og følgende byer: Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Gøteborg, Stockholm, foretas det til sammen cirka 10 millioner flyreiser hvert år. For at toget skal konkurrere ut flyet i disse tilfellene, må det bygges raske baner slik som intercity på Østlandet, men nå mellom landsdeler og naboland.

For at jernbanen skal være konkurransedyktig med fly, må reisetida ikke være lenger enn 3 timer. Et raskt tog mellom Oslo og Stockholm på 3 timer ville gjøre flyturen overflødig, siden hele 80 % av de korte flyreisene består av å komme seg til og fra flyplassen. Vi slipper kjedelig og bortkasta venting i køer og systemer, som om vi var maskiner.

Den skandinaviske 10-millionersbyen

Fram til langt ut på 1980-tallet var toget konkurransedyktig i pris med flya, og jeg som student i Paris tok natt-toget ned til København med bytte i Hamburg, og ankom Gare du Nord i Paris ett døgn seinere.

I dag er dette vanskelig på grunn av natt-toget til utlandet er lagt ned og det blir bytter med overnatting på hotell. Det er for dyrt og tar for lang tid, og fly er blitt relativt rimeligere, og det tar cirka 6 timer fra døra hjemme i Oslo til døra i Paris. Allikevel; det er mange av oss som ønsker oss gjennomgående dagtog til København, og gjerne nattog hele veien til Hamburg eller lenger.

Men allerede den 10. desember 2023 skjedde det flere positive endringer med avganger annenhver time mellom Oslo og Göteborg. Nå tar det 3,5 timer mellom disse to byene. I høst kom også en helt ny mulighetsstudie fra svenske Trafikverket og norske Jernbanedirektoratet: Med dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg i dagens trasé, kan turen kjøres på 2 t og 15 minutter. Da vil Oslo - København gjøres unna på 5 t 05 minutter, slik at toget også hadde vært et reelt alternativ for flytur til København. En rask bane gjennom Østfold og det gamle norske landskapet Båhuslen vil koble oss direkte på det europeiske nettet for høyhastighetstog.

Aksen Oslo – Gøteborg – Malmø - København er det mest folketette område i Skandinavia. En rask bane mellom disse byområda vil binde sammen de tre skandinavisk landa til én sterk region som kan konkurrere med metropolene i Europa.

Et tettere samarbeid over grensene vil også være forsvarsmessige viktig med tanke på vår regions plassering i Nordvest-Europa, aktualisert gjennom Finlands og snart Sveriges medlemskap i NATO. Vi må vårt eget territorium mot aggressiv og uforutsigbar russisk nabo i nordøst. Sverige bygger nå glatt og elegant ut Botniabanen i Nord-Sverige. Svenskene forstår viktigheten av at jernbanen binder sammen landet.

Norsken, svensken og dansken

Vi ser på skandinaviske fjernsynsserier som aldri før. Hver søndag formiddag klokka 11 til 12 siden pandemien brøt ut i mars 2020, har NRK produsert et ukentlig, pan-skandinavisk aktualitetsprogram Norsken, svensken og dansken leda av programleder Hilde Sandvik (N), sammen med forfatter og journalist Åsa Linderborg (S), dramatiker og radiovert Hassan Preisler (DK).

I programmet sist forrige søndag oppsummerte Hassan Preisler at programmet hadde et nostradamisk dimensjon over seg, ved at det aldri har vært viktigere for de skandinavisk landa å holde sammen i ei så urolig tid. For sin innsats med programmet mottok Hilde Sandvik i fjor Jacob Letterstedts Nordiske Fortjenestemedalje. Det kan se ut som om vi går inn i en ny skandinavisk æra. Da må raske tog mellom våre hovedsteder være sentralt.

Det tar minst 10 år fra man har vedtatt en bane til den er ferdig bygd, så det er derfor ingen grunn til å vente med å planlegge raske tog mellom våre hovedsteder.

>
>
>