– Vern ålegraset! Indre Oslofjord må avmotoriseres nå, skriver Rainer Stange

De politiske partiene burde ta dette opp som en valgkampsak når vi står foran et kommunevalg til høsten: Nei til motoriserte fritidsbåter, og nei til båtopplag i fjorden i Indre Oslofjord, skriver Rainer Stange.

Av Rainer Stange

De politiske partiene burde ta dette opp som en valgkampsak når vi står foran et kommunevalg til høsten: Nei til motoriserte fritidsbåter, og nei til båtopplag i fjorden i Indre Oslofjord, skriver Rainer Stange.

Av Rainer Stange

Rainer Stange er professor i landskapsarkitektur og grunnlegger av Dronninga landskap.

Foto: CW Wesenberg
>

Den 14. mars i år kom den gode nyheten om at 1.700 båtplasser og båtopplag for fritidsbåter i Bestumkilen i Oslo skal fjernes. Det er på tide, siden disse sentrale plassene beslaglegger en av de aller fineste stedene i indre Oslofjord og i landet vårt.

Det privatiserte og utrolig kjipe og rufsete området har stengt for adgang og utsyn til fjorden. Her skal suksessen med det storslåtte prosjektet Fjordbyen Oslo fortsette, så byen kommer ned til fjordens herlige, glitrende vannspeil mot sola og de grønne øyene i sør.

En flytende parkeringsplass av plastbåter

Problemet er imidlertid at de 1.700 plassene skal dyttes inn på Frognerkilen, der det er altfor mange båter fra før, så vi knapt ser fjordspeilet. Fritidsbåtene er et stort miljøproblem både arealmessig og miljømessige.

Så hvorfor skal fritidsbåtene få ødelegge for én million innbyggere i Indre Oslofjord?

Under pandemien økte salget av båter kraftig ettersom folk måtte feriere i Norge. Det er nok medvirkende til at det nå er over én million fritidsbåter i Norge, skriver E24. Ifølge Miljødirektoratet er det nå henholdsvis 96.000 båter i Oslo og i 75.000 i Akershus.

Dag Audun Andersen, styremedlem i Nord Kano og Kajakk Klubb på Bygdøy med 400 medlemmer, har vært padler gjennom 30 år, og kan fortelle at bare de aller siste åra har antallet av fritidsbåter eksplodert. Han vet åssen kiler og øyer gradvis blir fylt opp og tetta igjen med tusenvis av fritidsbåter, der noen tusen familier betaler noen få tusen kroner for å ha hevd gjennom generasjoner for å beslaglegge strandlinja og fjordspeilet.

>

Vern ålegraset!

Vestsida av Indre Oslofjord består av et kalkrikt landskap med mange små dalfører med bekker og småelver, som renner ut i kiler. Det dreier seg om minst tolv større vassdrag fra Askerelva i sørvest til Ljanselva i øst, som kommer med friskt ferskvann som lager naturlig mudderbunn.

Sola trenger ned til grunnene, der ålegraset vokser og fisken yngler. Ålegraset er havets «lunger» og fungerer som vert for et spektakulært utvalg av sjøliv. Nordkysten i Indre Oslofjord er nå teppebomba med fritidsbåter. Problemet er at i de samme kilene bygges det lange og breie båtutstikkere, som ingenting kan vokse under.

Båtene er smurt inn med veksthemmende stoff. Det dreiser seg om mange tonn kobber og sink på landsbasis. Halvparten av dette går ut i Indre Oslofjord hvert år. Ålegras og fisk forsvinner på grunn av skyggelegging og forgiftning.

Vi bør derfor flytte fossildrevne båter ut av indre Oslo. Båtparkering skal skje bare der det ikke går utover ålegraset.

Én av tre båteiere har båt med pumpetoalett med septiktank med kun tilrettelegging for sjøtømming. Og det utrolige er at dette griseriet som regel tømmes rett i Bunnefjorden! Jeg trudde dette var en spøk før jeg skjønte det var sant: Fjordene fylles opp med organisk substans, som medfører oksygenmangel på dypt vann. Miljødirektoratet har derfor laget et forslag til å innføre et forbud mot tømming av kloakk i Oslofjorden for fritidsbåter fra 1. juli 2023.

Foto av Indre Oslofjord

Indre Oslofjord er under press.

Foto: Philip Gabrielsen/Wikimedia Commons

Demokratisering til tilgangen til fjorden

Dag Audun Andersen sier at det er blitt sykt mange motoriserte fritidsbåter de siste åra, som ikke holder de lovlige 5 knopa i Indre Oslofjord, men raser av gårde, gjerne pratende og hoiende i partyhumør med mobiltelefon.

De har ofte svære dieselmotorer 100-300 hk i 20-30 knop, som pløyer seg gjennom fjorden, med 2 000 l dieseltank, som slipper ut mye røyk. Det har blitt et stort problem at havnevesen ikke skilter riktig, at politiet ikke kontrollerer og at de som kjører båt ikke vet hvilke regler som gjelder.

I tillegg kommer vannskuterne uten støydemping som kjører hvor som helst i full fart. Konfronteres råtassene, er dette et typisk svar: -Ja, men du må skjønne at du ikke kan padle hvor som helst.

Åffer skal de forurensende kosebåtene få lov til å være så forurensende, og ha uhemma motorlyd i fjorden? Den norske bilparken elektrifiseres, så nå må småbåtene avmotoriseres.

Fjern småbåthavnene i Indre Oslofjord

Hvis vi tenker Indre Oslofjord som en stor fjordpark, er det plass til robåter til leie på ei eller to brygger på noen steder. Kajakker og kanoer er heller ikke noe problem, siden de ikke beslaglegger den delen av grunna som fiske skal gyte og formere seg på.

FN har lansert år 2020-2030 for tiåret for økosystemreparasjon, som det er akkurat det Indre Oslofjord trenger. Vi har nå en kjempemulighet; først fjerner vi alle båtene i Bestumkilen, så Frognerkilen, deretter alle øyene i Bærum og Asker. De politiske partiene burde ta dette opp som en valgkampsak når vi står foran et kommunevalg til høsten: Nei til motoriserte fritidsbåter, og nei til båtopplag i fjorden i Indre Oslofjord.

>
>
>