Trevolusjon nå!

Av Gaute Brochmann
Av Gaute Brochmann

Gaute Brochmann er arkitekt og redaktør i Arkitektur.

Foto: Ingebjørg Semb

Hvorfor bygger vi ikke i store volum med tre som materiale når vi har kunnskapen, råvarene og en intuitiv følelse av at dette er riktig? skriver Gaute Brochmann i sin leder til Arkitektur nr. 4/23.

>

Det er fint med klimaregnskap. Karbonlagring. Forskning på persepsjon. Men når jeg står i Redd Barnas nye kontorlokaler trenger jeg ikke noe av dette. Jeg bare vet. Vet at et hus som er bygd av tre fra innerst til ytterst er bedre enn et som er lagd av stål, betong og gips.

Arkitektur er enkelt. Det handler om å skape så gode miljøer som mulig for oss mennesker. Uten at det går på bekostning av miljøet for øvrig. Tre som materiale scorer suverent på begge disse kriteriene.

Og spørsmålet jeg stiller arkitekt Jørgen Tycho når vi er vel ute av Hasletre, huset som han og kollegaene hans i Oslotre har tegnet med tre fra innerst til ytterst, er hvorfor.

Hvorfor bygger vi ikke i store volum med tre som materiale når vi på den ene siden har kunnskapen, råvarene og en intuitiv følelse av at dette er riktig? Og på den andre, vissheten om at vi står midt i en storstilt redningsaksjon for planeten vår der det ikke er noen tid å miste.

For som mange av dere vet: Til tross for fantastiske pionerprosjekter har de store endringene i byggebransjen uteblitt. Det er en skam. Og det bladet du holder i hendene er vårt bidrag for å sette fart på en omveltning som må komme. Ikke bare gjennom skoler, hytter og elegante enkeltprosjekter. Men ved at tre blir et selvsagt valg i alminnelige leiligheter, standard kontorer og ordinære industribygg.

Vi viser ledende norske prosjekter, men vender også blikket ut mot nabolandene for å hente kunnskap og erfaringer som kan hjelpe deg med å overbevise oppdragsgiverne dine om at det neste huset deres skal bli del av en etterlengtet trevolusjon i arkitekturen. 

>
>
>