10. januar 2023
Arkitektur
Enighet om NTNU-bygg

Riksantikvaren har etter tidligere innsigelser nå blitt enig med Statsbygg og NTNU om hvordan et tilbygg til NTNUs hovedbygning skal se ut.

Illustrasjon av nytt påbygg til hovedbygningen ved NTNU.

Slik er hovedbygningen tenkt tilbygd, sett fra sør.

Foto: Rambøll / C.F. Møller Architects / Rolvung og Brøndsted Arkitekter / Fabel Arkitekter /Oslo Works / MTRE / Aas-Jakobsen

I høst meldte Riksantikvaren at de ville levere innsigelse til Statsbyggs planforslag for NTNUs hovedbygning på Gløshaugen. Riksantikvaren mente inngripenen i det verneverdige bygget ble for stort.

Nå er Statsbygg, NTNU og Riksantikvaren blitt enige om de overordnede rammene for reguleringen av bygget, melder Statsbygg i en pressemelding.

– Vi er tilfredse med å ha kommet frem til en løsning og et kompromiss, som tar vare på de viktigste kvalitetene ved den fredede hovedbygningen på NTNU. Planforslaget er betydelig forbedret fra det vi la ned innsigelse til, men det er på det rene at dette likevel påvirker den fredede bygningen, sier riksantikvar Hanna Geiran i pressemeldingen.

Det nye forslaget består av et mindre omfattende tilbygg, som sikrer at biblioteket fortsatt står fritt og at aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn i dag.

– Det har vært viktig for NTNU å videreutvikle bygningen slik at den åpnes opp og blir tilgjengelig for alle, og at den får de funksjoner og areal som NTNU har behov for. Hovedbygningen skal utvikles til å være et hovedknutepunkt på campus, sier prosjektdirektør Hanna Maria Jones i NTNU.

Av Redaksjonen