20. februar 2023
Arkitektur
Skal utrede teater på Tullinløkka

Statsbygg skal gjennomføre videre utredninger av et teaterbygg på Tullinløkka med bruk av Nasjonalgalleriet.

Nationaltheatret i Oslo sett utvendig i skumringen.

At Nationaltheatrets hovedbygning rehabiliteres uten omfattende bygningsmessige inngrep, er blant forutsetningene KUD har gitt Statsbygg.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Sommeren 2022 overleverte Statsbygg en mulighetsstudie for den mye omtalte tomten på Tulinløkka i Oslo sentrum, og det nye oppdraget bygger på forutsetninger fra dette arbeidet.

Arbeidet som skal gjøres i løpet av i 2023, skal bidra til høyere modenhet og mindre usikkerhet i prosjektet. Det skal også utarbeides kostnadsestimater for å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag, heter det i en pressemelding fra Statsbygg.

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) understreker i meldingen at regjeringen ikke har besluttet endelig løsning for Nationaltheatret, og at arbeidet i 2023 skal omfatte videreutvikling både av Tullinløkka-løsningen og rehabilitering av Nationaltheater-bygningen.

Følgende forutsetninger gjelder:

• Dagens antall scener for Nationaltheatret videreføres. Oppdraget omfatter tre scener, inkludert dagens hovedscene i den historiske teaterbygningen. Én scene videreføres i leide lokaler.

• Dagens hovedbygning rehabiliteres uten omfattende bygningsmessige inngrep. Det skal gjøres nødvendige antikvariske og tekniske oppgraderinger og oppussing. Det er en forutsetning at rehabiliteringen ikke medfører behov for refundamentering.

• Løsningen med å etablere lokaler til en ny, moderne scene og støtteareal i nybygg på Tullinløkka og i Nasjonalgalleriet skal videreutvikles. Det skal vurderes en scene med sal og plass til ca 500 seter, og en inkubatorscene med sal og plass til inntil 200 seter.

• Nasjonalgalleriet skal brukes av teatret på en slik måte at viktige arealer i den fredede bygningen blir tilgjengelige for publikum.

• De nye lokalene på Tullinløkka og i Nasjonalgalleriet skal etableres før rehabiliteringen av Nationaltheaterbygningen gjennomføres.

• Beslutningen om gjennomgang og videre utredning av prosjektet innebærer at rehabilitering av Nationaltheaterbygningen utsettes. Men det skal gjennomføres nødvendige vedlikeholdstiltak for å sikre driften av Nationaltheatret i perioden.

Det skal også jobbes videre med tilstandsanalyse for Nasjonalgalleri-bygningen, avklaringer av geotekniske forhold og bygningstekniske premisser, universell utforming, brannsikkerhet, gjennomføringsstrategier og samarbeid med antikvariske myndigheter, går det frem av oppdragsbrevet, som kan leses på Statsbyggs prosjektside.

Tullinløkka-løsningen omfatter bruk av Nasjonalgalleribygningen, som i likhet med Nationaltheaterbygningen har store kulturhistoriske verdier og er underlagt vernebestemmelser. Oppdraget omfatter en analyse av eventuelle effekter knyttet til Nasjonalgalleribygningens kulturhistoriske verdier og utvikling av Tullinløkka som byrom, skriver Statsbygg.

Av Redaksjonen