24. mai 2023
Arkitektur
Staten bruker mindre plass

Siden 2019 er arealbruken i staten redusert med 176 000 kvadratmeter. Det kommer fram i Statsbyggs årlige rapport om statens bruk av lokaler.

Interiør i bygningen K2 på Campus Kronstad ved Høgskulen på Vestlandet. Foto.

Arealeffektivitet er ikke bare kostnadseffektivt, men er også bedre for klimaavtrykket, påpekes det i Statsbygg-rapporten. 14.300 kvadratmeter store K2 på Campus Kronstad ved Høgskulen på Vestlandet er bygget med svært høye miljøambisjoner.

Foto: Statsbygg / Hans Fredrik Asbjørnsen

– Jeg er imponert over den jobben som er gjort for å gjøre statlige lokaler mer arealeffektive. Mindre penger til lokaler betyr at vi får mer penger til å kunne gi folk bedre tjenester og til andre viktige formål, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

På fire år er kontor- og fellesareal per ansatt redusert fra nesten 30 kvadratmeter til under 28 kvadratmeter. Det gir en innsparing på rundt 1,7 milliarder kroner.

Det er viktig at alle virksomheter har fokus på arealeffektive løsninger, da kostnadene til kontorlokaler leid i markedet er stigende, skriver Gjelsvik i innledningen til rapporten.

– Mange av lokalene staten har leid i årevis har vært tilpasset en annen tid og andre måter å arbeide på. Det er viktig at lokalene er tilpasset virksomhetene sine aktiviteter, og en arbeidshverdag der ikke alle sitter ved kontorpulten sin bak en lukket dør hver dag, sier Gjelsvik.

Hele rapporten «Statens lokaler 2022» kan leses her.

Av Redaksjonen