03. august 2023
Arkitektur
Ti milliarder til kirkebevaring

Regjeringen oppretter et kirkebevaringsprogram på ti milliarder kroner. – Et generasjonsfond for fremtiden, mener kirkerådslederen.

– Kirkebevaringsprogrammet er et stort samfunnsoppdrag som Den norske kirke ser frem til å samarbeide om, sierkirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Foto: Den Norske Kirke

– Vedlikeholdsetterslepet på kirkene er enormt. Vi har ingen tid å miste, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

Programmet ble annonsert av finansministeren, helseministeren og barne- og familieministeren på en pressekonferanse i nærheten av Nidarosdomen torsdag. Sekretariatet for programmet skal ligge i Trondheim.

– Kirkebevaringsprogrammet er et stort samfunnsoppdrag som Den norske kirke ser frem til å samarbeide om. Det vil kreve et fortsatt godt samarbeid mellom Riksantikvaren, KA og Kirkerådet. Regjeringen må også være en aktiv partner i arbeidet, sier Raaum.

Den norske kirkes medlemsundersøkelse viser at mange er opptatt av kirken i sitt nærmiljø. 3 av 4 mener det er viktig at kommunen vedlikeholder kirkebyggene.

Raaum understreker at kommunene har ansvar for byggene, men at kirkebevaringsprogrammet skal heve nivået.

– Kommunene har ansvaret for vedlikehold av byggene, men mange kommuner sliter med store etterslep. Derfor er denne statlige satsingen både svært velkommen og helt nødvendig dersom kulturarven skal ivaretas for fremtiden.

Av Redaksjonen