19. februar 2024
Arkitektur
Tre ganger så dyrt å bevare i Regjeringskvartalet

Regjeringen skulle spare milliarder på å skrote to nybygg. Men ifølge Statsbygg blir bruk av eksisterende bygg mye dyrere.

Byggingen av B- og E-blokka i det nye Regjeringskvartalet er også kjent som byggetrinn 3. Det er foreløpig uklart om Regjeringen går for nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg, i kjølvannet av Statsbyggs kostnadsanslag.

Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture

I mai 2022 lanserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum regjeringens idé om å kutte to nybygg i det nye Regjeringskvartalet, B-blokka og E-blokka. Tiltaket skulle spare 4–5 milliarder kroner.

Til sammen skulle de to bygningene gi plass til 4100 ansatte. Den samme kapasiteten skulle kunne oppnås ved bruk av eksisterende bygg. Men i en ny rapport fra Statsbygg kommer det fram at tiltaket ikke vil redusere kostnadene, men snarere øke dem. Ifølge anslaget i rapporten, som NRK har fått innsyn i, vil det koste 3,1 milliarder kroner å oppføre bygg B og E, mens det vil koste 9,1 milliarder kroner å benytte eksisterende bygg.

På bakgrunn av anslaget anbefaler Statsbygg regjeringen å bygge B- og E-blokka.

– Ved å benytte nærliggende bygg vil man teoretisk sett kunne oppnå ønsket kapasitet. Men det vil være et betydelig mer kostbart alternativ enn å bygge regjeringskvartalet som planlagt med byggetrinn 1, 2 og 3, skriver Statsbygg i rapporten, gjengitt hos NRK.

I Politisk kvarter sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) at regjeringen fortsatt ønsker å rehabilitere eksisterende bygg fremfor å bygge nye, men at de skal dykke dypere i beslutningsgrunnlaget før de tar en endelig avgjørelse.

Statssekretær i departementet, Thomas Norvoll (Ap), sier følgende til NRK om når en beslutning kan komme:

– Regjeringen vil ta stilling til det videre arbeidet med byggetrinn 3 når mer sikre beregninger foreligger. Når dette vil skje, er for tidlig å si noe om, sier han til NRK.

Av Redaksjonen