15. februar 2024
Bransje
Håndsrekning til nyutdannede og arbeidssøkende fra Afag

Afag senker kontingenten for nyutdannede og øker kursstøtten for alle arbeidssøkende, for å bøte på den vanskelige situasjonen i arkitektbransjen. 

Afagseminaret 2023. Foto.

Afag vil redusere kontigenten og øke støtten til sine kurs. Her fra Afagsseminaret i november 2023.

Foto: Jan Khür

Det melder fagforeningen på sine nettsider.

Redusert kontingent gjelder i første rekke dem som ble ferdig med sin master i 2023 og senere, men også dem som har fullført studiet tidligere er omfattet dersom de ikke har fått arbeid eller har fått arbeid der inntekten er lavere enn 3G, dvs. der årsinntekten er lavere enn kr. 355 860.

Ordinær kontingent er 4900 kroner i året. Nyutdannede betaler vanligvis halv kontingent de tre første årene etter eksamen. Den nye, reduserte kontingenten for nyutdannede er 500 kroner, og ordningen gjelder foreløpig for 2024. For dem som får redusert kontingent gjelder ordningen fram til man kommer i arbeid.

Afag innfører altså også økt kursstøtte for alle arbeidssøkende og nyutdannede uten jobb. I 2024 kan man søke om inntil 2500 kroner for kursdeltagelse. 

Av Redaksjonen