19. juni 2024
Bransje
NSW + ALT.arkitektur = sant

Hva kan gjøre erfaring bredere og porteføljen tyngre? Svaret er når to arkitektkontorer slår seg sammen. NSW og ALT.arkitektur inngår nå et samarbeid om større byutviklingsprosjekter.

NSW og ALT.arkitektur inngår nytt samarbeid om større byutviklingsprosjekter. Her med Ragnhild Storrønning fra NSW og Einar Lunøe fra ALT.

Foto: NSW

Da Alt.arkitektur og NSW begynte å sitte i samme bygg i Rådhusgata 27 i Oslo, ble det raskt klart at de respektive kontorene hadde mye å tilføre hverandre. Lang erfaring med byutvikling og omfattende reguleringsplaner har ALT. på sin side, og bred erfaring med prosjektering og detaljreguleringer har NSW.

– Dette partnerskapet representerer en spennende mulighet for begge firmaer, uttaler Ragnhild Storrønning, assosiert partner i NSW i en pressemelding.

Einar Lunøe, partner i ALT. stemmer i:

– Ved å kombinere våre sterke sider innenfor arkitektur og planlegging og utfordre hverandre faglig, er vi sikre på at vi kan utvikle forbilledlige prosjekter, sier han.

Gode bymessige kvaliteter og framtidsrettet arkitektur, er målene de har satt for seg. Samtidig vil kontorene vektlegge sosial og miljømessig bærekraft på best mulig måte. Kjennskapen de har fra å jobbe med svært ulike oppdragsgivere og erfaring med brukermedvirkning skal styrke samarbeidsprosjektet, heter det videre.

Av Redaksjonen