03. november 2023
Bransje
Ny Snøhetta-direktør

Marius Hauland Næss er ny direktør for akkvisisjon og forretningsutvikling i Norden i Snøhetta Oslo.

Marius Hauland Næss fra Snøhetta. Foto.

Marius Hauland Næss startet i Snøhetta i 2017, og siden 2019 har han vært gruppeleder for et av arkitektteamene.

Foto: Snøhetta

Marius Hauland Næss overtok 25.oktober 2023 rollen som direktør for akkvisisjon og forretningsutvikling i Norden i Snøhetta Oslo, skriver kontoret i en pressemelding. Han overtar stillingen etter Tonje Frydenlund, som blir Snøhetta Oslos nye Director of Operations. 

Rollen innebærer ansvaret for å bygge Snøhettas portefølje i Norden. Rollens hovedoppgave er å sikre at Snøhetta involveres i relevante og viktige prosjekter, og er en spydspiss i den samfunnsmessige og arkitektoniske utviklingen.  

- For Snøhetta er Norden et visningsvindu for prosjekter som flytter grenser og utfordrer det etablerte, og en viktig årsak til at vi har fått en unik mulighet til å være med å bygge og utvikle samfunn også utenfor Norden, skriver Næss i pressemeldingen.

- Jeg opplever at mange ser til det nordiske både når det gjelder arkitektur og design, men også for samfunnsmodellen vår, og for måten vi håndterer demokrati, bærekraft og teknologi. Vi ser at Norden leder an i den grønne omstillingen vi må håndtere både i samfunnsutviklingen og byggebransjen. Min jobb blir å synliggjøre at Snøhetta er, og fortsatt vil være, den fremste leverandøren av konseptuelt sterke, bærekraftige og innovative arkitektur-, interiør- og landskapsprosjekter, fortsetter Næss. 

Har du skiftet jobb? Ansatt en ny kollega? På bransjeflyttefot? Send oss gjerne en e-post om hva som rører seg i arkitektenes arbeidsliv: redaksjon@arkitektur.no.

Av Torgeir Holljen Thon