10. juni 2024
Bransje
Siraj fortsetter som styreleder i innovasjonsdistrikt

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj tar gjenvalg som styreleder i innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO). 

Obos-sjef Daniel Siraj og daglig leder i Hovinbyen Sirkulære Oslo, Elin Schjenken Halvorsen.

Foto: Hovinbyen Sirkulære Oslo

Det melder Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO) i en pressemelding. I tillegg kommer Øyvind Såtvedt fra Oslo kommune inn som styremedlem.

HSO er ett av tre innovasjonsdistrikt i «Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden», vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Prosjektet integrerer by-, kunnskaps- og næringsutvikling for å oppnå mål fra FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, EUs Green Deal og Oslo kommunes klima- og miljømål. Området dekker Økern, Ulven og Haraldrud. 

I løpet Sirajs styreperiode har utviklingen i området virkelig begynt å ta form, mener HSO selv, med åpningen av Veidekkes nye hovedkontor i år og kunnskapsparken Construction City neste år, som til sammen vil tilby over 5000 arbeids- og studieplasser.

Ulven blir det første stedet som skal bli et kraftsenter for at bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen skal bli mer sirkulær og rigget for fremtidens konkurranseevne. 

Styret for Hovinbyen Sirkulære Oslo inkluderer representanter fra Stor-Oslo Eiendom, Kuben Yrkesarena, Oslobygg KF, OBOS, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Hafslund, Byrådsavdeling for kultur og næring, Økern Sentrum ANS og Norsk Gjenvinning. 

I tillegg har medlemsforeningen HSO også fått Oxer eiendom som nytt medlem. Oxer Eiendom leder an transformasjonen av Kabelgata til det de kaller «Skaperbyen». Bygningene som strekker seg nesten 500 meter skal utvikles fra rene industribygninger til å bli et senter for kultur og innovasjon.

Av Redaksjonen