16. april 2024
Bransje
Veileder for småhusplan fjernes

Villedende tolkning av paragraf om terrenginngrep får Plan- og bygningsetaten i Oslo til å fjerne veileder fra egen nettside. 

Luftfoto av småhus.

Veileder for småhusplanen fjernes fra nettsidene til Plan- og bygningsetaten i Oslo. 

Foto: Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo erkjenner at deler av det som står i deres veileder kan være villedende. Dette gjelder særlig en tolkning og praktisering av paragraf 6.5 om terrenginngrep. Tolkningen av denne paragrafen har tidligere år vært omtalt både i Aftenposten og Arkitektur.

Konsekvensen av PBEs erkjennelse er at veilederen, sist revidert i 2019, fjernes fra deres nettsider. De ønsker ikke å være kilde til feilinformasjon og skriver følgende om hva som nå skjer: «Vi vil gå gjennom reguleringsplanen og føringene fra Statsforvalteren i april i år for å sikre at vi praktiserer planbestemmelsene riktig. Vi vil vurdere å revidere og gi ut en ny veileder etter at dette arbeidet er utført.»

Veilederen til småhusplanen ble utarbeidet av Plan- og bygningsetaten for å gi utbyggere faglig veiledning om hvordan de ulike bestemmelsene i reguleringsplanen skal forstås og praktiseres. Hensikten med veilederen var å bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling ved å konkretisere de skjønnstemaene som angis i bestemmelsene. Veilederen var basert på en tolkning av reguleringsplanen sett i lys av uttalelser fra overordnede myndigheter og gjeldende praksis.

Av Redaksjonen