01. september 2023
Byutvikling
Mener ny kommuneplan gir for få boliger

Oslos nye kommuneplanen er dårlig nytt for boligbyggingen, mener aktører fra byggebransjen. – Oslo kan miste 5000 sårt tiltrengte leiligheter.

Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge

F.v: Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge.

Foto: Hampus Lundgren

Forslaget til kommuneplanens nye arealdel ble lagt fram i sommer, og er på høring fram til desember. Her legger det opp til at det i teorien kan bygges 120 000 nye boliger i hovedstaden fram til 2040.

Det holder ikke, mener sjefene i Obos, Stor-Oslo Eiendom og JM Bolig Norge. Ifølge dem vil nær 30 prosent av de rundt 19 000 boligene som er planlagt i 39 boligprosjekter i Oslo forsvinne de neste fem til ti årene, hvis planen blir vedtatt.

– Det er først og fremst nye begrensninger til høyder og utnyttelse av tomtene som vil bremse byggingen i prosjekter som allerede har kommet langt i planleggingen. Kommunen har dessverre ikke vært i dialog med byggebransjen i denne saken. Det ser vi tydelig konsekvensen av nå. Det er ingenting i dette forslaget som tyder på at boligforsyning er prioritert. Og etterslepet er allerede stort. Vi har beregnet at det akkumulerte boligunderskuddet i Oslo siden 2014 allerede er på nesten 12 000 boliger, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos, i en pressemelding.

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom er bekymret for at forslaget skal gå ut over klimasatsingen i byen.

– Vi tolker planen som en nedprioritering av bygging rundt kollektivknutepunkter. Det mest bærekraftige vil være å utvikle byen slik at flest mulig kan bo nær et knutepunkt, sier Grimstad.

Mange aktører i byggebransjen stiller seg nå bak kritikken av den foreslått kommuneplanen: 

Stor-Oslo Eiendom, JM Bolig Norge, Bane NOR Eiendom, OBOS, Selvaag Bolig, Løvenskiold Eiendom, Skanska, Nordr, Fredensborg bolig, Økern Sentrum, Solon Eiendom, Neptune Properties, Mustad Eiendom, Hav Eiendom, Møller Eiendom, Avantor, Aspelin Ramm, Eiendomsspar, Union boligfond, Bonava, Agate Utvikling, USBL, Storebrand Eiendom og KLP Eiendom.

Av Redaksjonen