29. juni 2023
Byutvikling
Oslo-byrådet vil ha fergene på Vippetangen

Byrådet foreslår en felles fergeterminal for danskebåten og Kiel-fergen på Vippetangen. Det frigir arealer til byutvikling på Filipstad, samtidig som Kongshavn ivaretas som godshavn.

Foto av danskebåten

Danskebåten Pearl Seawayspå Vippetangen i Oslo.

Foto: Peacro1920/Wikimedia

- Når vi samler fergene på Vippetangen kan vi avvikle havnearealene på Hjortnes og frigi resten av Filipstad til grønn og fremtidsrettet byutvikling. Vi kan åpne for sentrumsnære boliger, arbeidsplasser og kultur. Jeg ser også for meg flotte rekreasjonsområder langs fjorden, torg, butikker og serveringssteder, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG), i en pressemelding.

I dag har de to utenriksfergene hver sin terminal: Kiel-fergen på Filipstad og danskebåten på Vippetangen. 

En samlet terminal sikrer at Kongshavn bevares som godshavn og at mer by- og næringsutvikling
på Hjortnes kan være med på å finansiere en god terminal på Vippetangen, sier byråd for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen (Ap).

– Dette er vinn-vinn for alle tre områdene. Oslo er en havneby og vi ønsker å flytte mer gods fra vei til sjø. Sjøtransport reduserer klimagassutslipp, luftutslipp, veiulykker og behovet for å bygge veier. Mye av de tidligere havnearealer er allerede transformert til annen byutvikling, og bruk av Kongshavn er en avgjørende arealreserve for å ivareta kapasiteten fremover, fortsetter Rina Hansen. 

Plasseringen av fergeterminal sendes nå til bystyret for endelig vedtak. Deretter settes arbeidet med reguleringsprosess for ny, felles fergeterminal i gang.

Av Redaksjonen