30. oktober 2023
Byutvikling
Stopper høyhus ved Oslo Plaza

Plan- og bygningsetaten i Oslo vil ikke behandle forslag om 102 meter høyt hus i Oslo sentrum. 

Slik kunne det blitt seende ut i Oslo sentrum. Nå har imidlertid planen for 102 meter høyt hus fått et skudd for baugen. 

Foto: Henning Larsen/Vivid

Utvikler Entra har lenge drømt om å bygge et 102 meter høyt bygg på Vaterland i Oslo sentrum. Eiendommen som er nærmeste nabo til Oslo Plaza og Oslo spektrum, var tenkt med 6000 kvadratemeter med offentlig tilgjengelig arealer. 

Men nå stopper Plan- og bygningsetaten i Oslo planene, melder Estate nyheter. Bakgrunnen for avgjørelsen er at planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel fra 2015 og «Strategi for høyhus i Oslo» fra i år.

I tillegg er planforslaget i strid med føringene i områdeprogrammet for Oslo S.

– Vår oppgave er blant annet å stoppe planarbeider som er i vesentlig strid med overordnete planer og som vi mener ikke bør føre fram, slik plan- og bygningsloven oppfordrer til, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, til Estate. 

PBE skriver at de «vurderer planforslaget i sin helhet og en eventuell bebyggelses påvirkning på byutviklingen i området og for byen». Etaten mener videre at forslaget har en bebyggelse som har alt for høy utnyttelse og alt for store høyder på dette stedet i byen.

Av Redaksjonen