01. november 2023
Interiør
Sirkulærprosjekter delte studentpris

Njål Thunold Hatteberg og Kristine Matland vant Statbyggs studentpris for interiørarkitektur. 

Vinnere av Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur. Fra venstre: Njål Thunold Hatteberg, Kristine Matland. Malin Haugland (t.h) var nominert, men vant ikke. Blomster ble det lell. 

Foto: Statsbygg

Juryen i «Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur» for årskullet 2022 har valgt to vinnere. 

– Også i år er det plukket ut svært sterke kandidater til prisen. Det har vært en sann glede for juryen å lese oppgavene deres. I Statsbygg har vi mål om å skape merverdi for brukerne og samfunnet, og levere bærekraftige løsninger. Her har alle årets kandidater bidratt med sine oppgaver og sin tematikk, heter det i en felles kommentar fra juryen i Statsbygg.

Statsbygg har samarbeidet med Institutt for design ved Universitetet i Bergen om oppgavene som er valgt i årets nominasjon. De to studentene Njål Thunold Hatteberg og Kristine Matland deler prisen. 

Hattebergs oppgave heter «Svinn» og handler om hvordan «materialsvinn og overskuddsmateriale kan reduseres til et minimum som en egen integrert aspekt av design- og produksjonsprosessen».

I den andre vinneroppgaven, «Sirkulær», utforsker Kristine Matland «praktiske utfordringer som oppstår ved å ombruke eksisterende bygningsmasse og bygningsmaterialer, og tester hvordan de kan løses med kreative og effektive metoder».

– Årets nominerte prosjekter har imponert med sin evne til å tenke nytt og vise mot til å utforske bredden og tverrfagligheten i arkitektur. De nominerte gir et innovativt bidrag til å stadig utvikle og tøye interiørarkitektfagets tradisjonelle grenser for å svare på aktuelle samfunnsbehov, heter det videre fra juryen. 

Statsbyggs studentpris deles ut for å stimulere til eksperimentell og nyskapende interiørarkitektur blant fremtidige interiørarkitekter. Statsbyggs studentpris er på 20 000 kroner, som i år deles på to vinnere. 

Av Redaksjonen