07. desember 2022
Landskap
A-lab kartlegger barnevennlig by

Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten har valgt A-lab til å kartlegge hvordan byrom i Oslo er tilrettelagt for barn og unge.

Lekeplassen Kirsebærlunden på Tøyen i Oslo. Foto.

Lekeplassen Kirsebærlunden på Tøyen i Oslo har kostet 11 millioner. Nå skal det kartlegges hvordan man ytterligere kan forbedre Oslos byrom for barn og unge.

Foto: Grape Architects

Oslo bystyre har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres en kartlegging av hvordan byrom i Oslo er tilrettelagt for barn og unge. Kartleggingen skal samles i en rapport som sendes til byrådsavdeling for byutvikling for videre behandling.

Kartleggingen skal gi kommunen ny og oppdatert innsikt hvordan byrom er tilrettelagt for barn og unge, og hva unge selv mener er viktig, heter det i en pressemelding fra PBE.

De to etatene mottok syv tilbud innen fristen, i anskaffelsen der de søkte etter konsulentteam med kompetanse innen fagfeltene landskapsarkitektur og samfunnsfag/antropologi, og som hadde erfaring fra medvirkningsarbeid med barn og unge.

– Unge er eksperter på eget sted, og antagelig bruker de byrom på måter det tradisjonelt ikke har vært designet eller planlagt for, sier senior landskapsarkitekt Gunn Helen Hansen fra A-lab i pressemeldingen.

Hun og kollega og samfunnsgeograf Petter Hiis Bergh i A-lab mener innsikten de kan få i dette prosjektet vil kunne bidra til å gjøre Oslo til en grønnere, mer taktil og sanselig by, hvis den endelige rapporten fører til byromstiltak som forbedrer vilkårene for barn og unge.

– Tiltak av denne typen vil gjøre byen til et bedre sted å være for hele befolkningen. En by som er god for barn er en by som er god for alle, sier Bergh i A-lab.

Kartleggingen skal omfatte alle 15 bydeler foruten om bydel sentrum og noen deler av indre by som allerede er kartlagt eller som kartlegges gjennom en ny bylivsundersøkelse.

– Den erfaringen A-lab viser til i referanseprosjektene gjør oss trygge på at de har den erfaringen og kompetansen vi trenger til at kartleggingen blir vellykket, sier seniorarkitekt og prosjektleder Liv Marit Dønnem Søyseth i Plan- og bygningsetaten i pressemeldingen.

Av Redaksjonen