12. april 2023
Politikk
Byggeforbudet gjeninnføres

Oslo kommunes amnesti for bygging i småhussonen er avsluttet.

Luftfoto av småhus.

Vern av grønne verdier i Oslos småhusområder er et av målene til en planlagt småhusplan. Mens alle fremdeles venter på planen, gjeninnføres byggeforbudet i områdene som har hatt åtte uker med amnesti fra forbudet. 

Foto: Oslo kommune

I fjor vår innførte Oslo kommune et umiddelbart og midlertidig byggeforbud i en rekke småhussoner i 13 bydeler. Protestene var høylytte blant beboere og entreprenører, men også blant en stor del arkitekter.

Lokalpolitikerne valgte i vinter å komme protestene i møte ved å innføre åtte ukers amnesti i byggeforbudet fra 15. februar. Ved midnatt gikk imidlertid dette amnestiet ut og med det gjeninnføres det midlertidige byggeforbudet i områder berørt av småhusplanen. Beboere ble varslet om dette i brev tirsdag 11. april. 

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Avisa referere til brevet sendt tirsdag. Her kommer det frem at Plan- og bygnings etaten (PBE) i Oslo sendte et nytt revidert planforslag til politisk behandling like før påske. Forslaget skal inneholde endringer basert på høringssvar og innspill fra interessenter. Her åpnes det også for flere unntak i byggeforbudet. 

«I utgangspunktet gjelder et midlertidig forbud mot tiltak for absolutt alle former for tiltak, inkludert tiltak som ikke er søknadspliktige. Siden dette forbudet vil gjelde for et så stort område vil vi unnta enkelte typer tiltak, som i begrenset grad vil påvirke de forholdene som revisjonen skal ivareta», skal det blant annet stå i brevet. 

Av Redaksjonen