18. april 2023
Politikk
Høyere utnyttelse og bedre tilgang til fjorden på Skøyen

I sitt nye forslag til områderegulering for Skøyen går Byrådet inn for høyere utnyttelse, bedre tilgang til fjorden og ny skole og flerbrukshall.

Portrett av Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo og på 7. plass på MDGs stortingsliste fra Oslo.

Skøyen skal få et enda bredere tilbud med handel og publikumsrettede funksjoner som bygger opp om Skøyen med et levende bysentrum, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Foto: Sturlason / Oslo kommune

Byrådet i Oslo la tirsdag fram forslag til områderegulering for Skøyen som setter rammene for videre utvikling av området. 

Hovedgrepet i forslaget legger til rette for høyere bebyggelse og utnyttelse nær kollektivknutepunktet på Skøyen torg, med nedtrapping mot Bygdøy og fjorden og småhusbebyggelsen på Nedre Skøyen. Skøyens betydning som knutepunkt vil forsterkes når Fornebubanen er ferdig, noe som legger grunnlaget for en høyere utnyttelse av området enn i dag, mener byrådet.

- Byrådet ønsker å legge til rette for en omfattende opprusting av de offentlige rommene på Skøyen, og at biltrafikk ikke lenger skal dominere. Myke trafikanter og kollektivtrafikk vil bli prioritert og den blågrønne strukturen skal styrkes, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

Ferdig utbygget kan Skøyen få ca. 5000 nye boliger og 3400 nye arbeidsplasser.

– Skøyen skal få et enda bredere tilbud med handel og publikumsrettede funksjoner som bygger opp om Skøyen med et levende bysentrum, fortsetter Marcussen.

I tillegg ønsker byrådet at flere skal få tilgang til sjøen, og foreslår også at det etableres en ny barne- og ungdomsskole og en flerbrukshall ved Hoff. 

Byrådet sender områdereguleringen for Skøyen til videre behandling i bystyret. 

Av Redaksjonen