11. januar 2023
Politikk
Uoppnåelig marked for sykepleierne

Eiendom Norges sykepleierindeks for siste halvdel av 2022 er langt fra lystig lesning for boligkjøpere i hovedstadsregionen.

Generisk bilde av leilighetsbygg

For mange er drømmen om en hensiktsmessig leilighet for enslig person på 40 kvadratmeter, nærmest uoppnåelig. Foto er en illustrasjon.

Foto: Pxphere

To ganger i året utgir bransjeorganisasjonen Eiendom Norge sin sykepleierindeks, utarbeidet av analyseselskapet Eiendomsverdi AS.

Nettopp sykepleieryrket skal være egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig, heter det i en pressemelding gjengitt i Dagens Næringsliv.

De seneste tallene tegner et dystert bilde for boligkjøpmuligheter for folk med vanlige inntekt. I hovedstaden viser indeksen at en vanlig lønnet sykepleier kun har råd til 1,5 prosent av boligene på markedet.

– Boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Oslo er det så godt som uoppnåelig, skriver Eiendom Norge i pressemeldingen.

Dette er et historisk bunnpunkt.

– I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013, til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, forteller analyse- og modelldirektør, Anders Francke Lund i Eiendomsverdi.

Det er i Asker, Bærum og Oslo at Sykepleierindeksen er lavest, mens det i resten av landets store byer ikke ser fullt så håpløst ut. I Oslo kunne en singel sykepleier kun kjøpe én av 100 boliger i 2022. I Trondheim, Bergen og Stavanger ville en normalt lønnet sykepleier kunne finansiere kjøp av henholdsvis 24, 26 og 30 prosent av boligene, heter det i meldingen.

Dette skyldes at boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet i samme grad som i hovedstadsregionen.

– I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775.000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470.000 kroner, sier Lund.

I analysen er det er tatt utgangspunkt i at en hensiktsmessig leilighet for enslig person er 40 kvadratmeter.

Av Redaksjonen