15. februar 2023
Priser
Doga-merket til kulturhus og hotell

De visuelle profilene til Kulturhuset i Bergen og Sommerro hotell i Oslo tildeles Doga-merket.

Den visuelle profilen til Kulturhuset i Bergen, laget av Reklamekollektivet, i samarbeid med blant andre En til En Arkitekter.

Foto: Reklamekollektivet

To arkitekturprosjekter hedres med Doga-merket for design og arkitektur. Det er de visuelle identitene til Kulturhuset i Bergen og Sommerro hotell i Oslo som premieres. Det melder Doga i en pressemelding.

I Bergen samarbeidet Reklamekollektivet med blant andre En til En Arkitekter og husets eiere om å utvikle en merkevareplattform for Kulturhuset.visuell identitet.

«Kulturhuset i Bergen tildeles Doga-merket for design og arkitektur fordi det bruker ulike deler av designfaget til å levendegjøre huset og skape en god møteplass. Designsystemet gjør kulturen tilgjengelig, virker inkluderende og hever Kulturhusets samfunnsverdi», heter det i juryens begrunnelse.

Designerne i Bielke & Yang fikk i oppdrag å skape merkevare og visuell identitet for Sommerro hotell, startet med å gjøre seg kjent med bygningens egenart, kunsten og de originale utsmykningene inne og ute. De hadde dialog med Riksantikvaren og samarbeidet tett med LPO arkitekter og interiørarkitektene i GrecoDeco.

«Vi er imponert over Bielke & Yangs arbeid og den tverrfaglige prosessen som ligger bak. Når designerne blir tatt inn i en tidlig fase og får være med på å påvirke produktet og konseptet, blir resultatet så mye mer enn en grafisk profil. Det er en fornøyelse å se hvordan det integrerte samarbeidet kommer til uttrykk på alle flater», skriver juryen.

Flere Doga-merker deles ut 16. mars i Oslo.

Av