06. juni 2023
Priser
Lier-pris tildelt Fosshagen ressurssenter

Fosshagen Ressurssenter vinner Lier kommunes byggeskikkpris 2023. Sykehjemmet er et samarbeid mellom Reiulf Ramstad Arkitekter og Norconsult. 

Fosshagen Ressurssenter er tildelt Lier kommunes byggeskikkpris 2023.

Foto: Ivar Kvaal

Lier kommune har tildelt sin byggeskikkpris til sykehjemmet Fosshagen ressurssenter. Norconsult har hatt ansvaret for arkitekturen i sykehjemsprosjektet i samarbeid med Reiulf Ramstad arkitekter.

Fosshagen ressurssenter er tildelt hedersprisen for både bebyggelsen og et uteanlegg, og for måten det fremhever den allmenne byggeskikken. Juryen fremhever følgende i sin begrunnelse:

«Et forbilledlig eksempel på utforming av sykehjem. Prosjektet evner å løse et svært komplekst bygg med mange regler og krav på en leken og imponerende måte. Fosshagen har, gjennom sin utforming, en tydelig identitet som kan minne om en liten landsby. Det arkitektoniske grepet med å benytte varierte saltak for å bryte volumet ned i mindre skala fungerer svært godt både utvendig og innvendig. Bygningsvolumet og den vakkert utformede sansehagen er godt organisert og fint tilpasset både det fallende terrenget og første byggetrinn.»

Av Redaksjonen