09. november 2023
Priser
Norges beste uterom er kåret

Tiedemannsparken på Ensjø er kåret til Norges beste uterom.

Teglverksdammen

Etter at bymiljøetaten i Oslo tok over ansvaret for parken i 2020, er det blitt laget store grønne arealer, gangveier, sitteplasser og belysning i Tiedemannsparken. 

Foto: Nils Petter Dale

Under Park- og anleggsmessa ble prisen for Norges beste uterom delt ut på Lillestrøm onsdag.

Prisen gikk i år til Tiedemannsparken. Prosjektet er et samarbeid mellom Vann- og avløpsetaten, Eiendom- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten.

Etter at bymiljøetaten i Oslo tok over ansvaret for parken i 2020 er det blitt laget store grønne arealer, gangveier, sitteplasser og belysning i Tiedemannsparken. Området rundt fabrikkpipen er utvidet og åpner opp for Hovinbekken, som renner igjennom parken.

Parken vant i 2022 også prisen for Østlandets beste uterom.

Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører (NAML). Alle offentlige/private uterom, små og store, bygget av kommunale og private aktører i løpet av de siste årene kan delta i konkurransen. Det konkurreres i to klasser. Én for byområder og én for tettsteder og friområder.

Av Endre Aasen