02. november 2023
Priser
Spinn vinner byggeskikkpris

Byggeskikkprisen i Rana kommune til Båsmo og Gruben barneskole. Begge skolene er tegnet av Spinn arkitekter. 

Gruben barneskole er tegnet av Spinn arkitekter. «I prosjekteringen er det lagt vekt på god romlig kvalitet i valg av materialbruk og farger», heter det på arkitektenes egen nettside. 

Foto: Spinn

Denne uken ble det klart at Rana kommunes byggeskikkpris deles ut til de to skolene Båsmo og Gruben barneskole. Skolene er tegnet av Spinn arkitekter. Det er blant annet Rana No, som melder dette. 

Juryen vektlegger at begge skolene utmerker seg innen flere av statuttene for prisen. 

– Begge prosjektene hatt stort fokus på miljø og viser dermed vei i kampen for klimaet og for nytenkende arkitektur. I begge byggeprosjektene er det bærekraftig materialbruk og benyttet fossilfri byggeplass. Konstruksjonen består av massivtre, som i de fleste tilfeller har et bedre klimaavtrykk enn den mer tradisjonelle bruken av stål og betong i så store bygg, heter det fra juryen.

Av Redaksjonen