11. mai 2023
Priser
Tar imot kandidater til Trondheims byggeskikkpris

Trondheim kommunes byggeskikkpris skal deles ut, og nå ønsker kommunen forslag til kandidater. Innspill tas imot innen 30. juni.

Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim, fotografert fra gaten.

Kjøpmannsgata Ung Kunst (KUK), tegnet av Hus arkitekter og Key arkitekter, vant Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2022.

Foto: Kristoffer Wittrup

Prisen deles ut til et bygg, byrom eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle nivået på det som bygges i Trondheim. Vinneren av prisen skal være et prosjekt som viser et forbilledlig eksempel på bærekraftig, god arkitektur og byggeskikk. Samtidig må prosjektet vise at det også ivaretar Trondheims egenart, og er et prosjekt som er knyttet til folks dagligliv og som bidrar til et godt nærmiljø. Prosjektet må ha blitt oppført i løpet av de fem siste årene for å kvalifisere til nominasjon.

Gjennom 18 år er prisen blitt delt ut til prosjekter i Trondheim. Prisen for 2022 gikk til Kjøpmannsgata Ung Kunst, tegnet av HUS arkitekter og KEY arkitekter.

Ut fra de innsendte forslagene og egne vurderinger vil sekretariatet i Trondheim kommune nominere en begrenset liste med prosjekter. Arkitekturrådet, bestående av Byarkitekten, Byantikvaren, representanter fra Trondhjems Arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NTNU, velger ut tre finalister som nomineres til byggeskikkprisen. Juryen for byggeskikkprisen vil bestå av Arkitekturrådet sammen med to jurymedlemmer fra Trondheim kommune oppnevnt av formannskapet.

Prisutdelingen vil skje ved en høytidelig seremoni i starten av 2024. 

Les mer på kommunens nettsider.

Av