16. april 2024
Utdanning
Byggekontrakt signert for NTNU Campus

Entreprenør valgt for første byggetrinn ved NTNU Campus. 

Første byggetrinn av NTNU Campus er Institutt for materialteknologi. 

Første byggefase i NTNU campussamling er i gang. Denne uken ble første byggekontrakten inngått med Veidekke for første delprosjekt – «P2 Materialteknologi», som ligger sørøst på Gløshaugenplatået.

Dette er det første av i alt sju delprosjekter. 

– Første kontrakt markerer en tydelig start for NTNU campussamlingsprosjektet. I 2024 skal vi inngå flere kontrakter, og Statsbygg blir en betydelig byggherre med stor aktivitet i Trondheim over mange år, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, i en pressemelding. 

Den første konkurransen i campussamlingsprosjektet om bygging av Materialteknologi for NTNUs naturvitenskapelige miljøer ble igangsatt høsten 2023. Fire prekvalifiserte entreprenører har deltatt i forhandlingene om samspillskontrakten, hvor altså Veidekke Entreprenør fikk jobben. 

Etter første samspillsfase på rundt et år inngås det en gjennomføringsavtale hvor endelig målpris og tidsplan fastsettes. Bygget til Institutt for materialteknologi er på nærmere 13 400 kvadratmeter og inneholder blant annet en smeltehall. Dette er det bygget i campussamlingsprosjektet som har flest spesialarealer, og det har en forventet kostnad på 600 millioner kroner.

Av Redaksjonen