Eg var her Ålesund

Arkitekter

 • Haltenbanken

Utstillingsrom med blå vegger i ulike vinkler, en stor kiste og diverse andre ting er stilt ut. Foto.

Sunnmøre Museum ved Borgundgavlen i Ålesund er et av flere museer som driftes av Stiftelsen Viti. Museet består av et friluftsmuseum med en samling av vernede bygg, en båthall med kai og et hovedbygg med faste og temporære utstillinger. I forbindelse med ny identitet og omstrukturering av sine museer, ønsket Viti å fornye sin basisutstilling i hovedbygget på Sunnmøre Museum. Det nye utstillingsdesignet skulle reflektere helheten i museets formidling og sette fokus på relevante spørsmål om kulturelle fenomener og symboler, utenforskap og samspillet mellom kultur og natur i regionen.

Interiørarkitekt
 • Haltenbanken
Oppdragsgiver
 • Stiftinga Viti
Bruttoareal
 • 700 kvm.
Kostnader
 • 6000000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2022
Interiørarkitekt medarbeidere
 • Silje Tombre, interiørark. og møbeldesigner MNIL
 • Sissel Falch, seniordesigner
 • Vidar Flak, seniordesigner
 • Juan Quin, digital designer
Konsulenter
 • Rådgiver gjenstandshåndtering: Anne Mette Prestegård
 • Tekstformidling og kommunikasjon: Mannheimer, Lene Bergmann og Cecilie Foss
 • Lysdesign: SML Lighting, Maren Flakne Andersen og Espen Sekkelsten
Adresse
Museumsvegen 12, Ålesund
Medvirkende kunstnere
 • Eva Rose, fotokunstner
Andre leverandører
 • Audiovisuelle løsninger: Atea, Bernt Nesje
 • Møbelsnekker: Pu Fabrikken, Reno Egseth
 • Elektrisk: Bravida, Espen Myskja
 • Maler: Urke og Madsen
 • Folie: Eidskrem og Reklameprint
 • Glass: Straumsheim Glass og Fasade
Foto
 • Johan Holmquist og Haltenbanken

Våren 2021 startet Haltenbanken oppdraget med å kartlegge ambisjoner og målgruppe, ved å gjennomføre to workshops med museets prosjektgruppe. Her ble det avdekket hva man ønsket å formidle og hvem man ønsket å nå ut til. Tidligere utstillinger bar preg av fortellinger om suksessfulle menn og museet ønsket nå å vise et mer nyansert bilde av historien ved å inkludere fortellingene til kvinner, barn og unge som en del av stemmene fra Sunnmøre. Det nye utstillingsdesignet skulle treffe ungdom og unge voksne – et publikum som er vant til høy kvalitet og stimuli gjennom aktiv bruk av ulike medier. Underveis i prosessen ble det derfor brukt en referansegruppe for å undersøke hvilke suksesskriterier som ligger til grunn for at unge voksne skal oppsøke et kulturhistorisk museum.

Stemmene fra Sunnmøre ble et viktig fortellergrep og bærebjelke i utviklingen av utstillingskonseptet. Farger og formspråk tar utgangspunkt i museets nye identitet og har blitt oversatt til et romlig format. Med utgangspunkt i museets samling og temaene man ønsket å fremheve, ble utstillingen delt inn i 15 soner med hvert sitt tema, for å vise bredden i samlingen. Farger er brukt som et aktivt virkemiddel for å skape dynamikk og en intuitiv inndeling av de ulike temaene.

En stol i en glassmonter, gul vegg bak. Utstilling. Foto.

Industrigründer Peter Langlo startet sin karriere som møbelprodusent allerede i tenårene. Her vises en av hans kurvstoler, pedigbunt og arbeidskontrakter fra de ansatte ved hans fabrikk.

Foto: Haltenbanken

Utstillingen Eg var her ved Sunnmøre Museum forteller om mangfold, utenforskap og problemstillinger rundt bærekraftig forvaltning av naturen. Den besøkende blir kjent med regionens historie gjennom mer enn 200 gjenstander, lyd, digitale flater, interaksjon og scenografi som overrasker og inviterer. Utstillingen legger til rette for at gjesten kan bli kjent med stemmene fra Sunnmøre, reflektere over fortiden for å forstå nåtiden og legge igjen spor i utstillingen med sine egne tanker om fremtiden.

Haltenbanken har med sin tverrfaglige kompetanse levert et helhetlig utstillingskonsept som omfatter interiør og utstillingsarkitektur, utstillingsidentitet og grafisk design, historiefortelling og narrativ med bistand til kuratering av objekter, innholdsproduksjon av tekst, animasjon og projeksjoner. Materialvalg og bruk av digitale verktøy har resultert i en utstilling som tåler tidens tann og kan vokse med nytt innhold i fremtiden.

Plantegning som viser hvordan man går igjennom en museums utstilling. Arkitekt tegning.

Sone 1: I et med verden, sone 2: frihet i nye veier (kommunikasjon og samferdsel), sone 3: gøy på landet Moa, sone 4: sette spor (personlig fotavtrykk), sone 5: matfatet (jordbruket og fiske), sone 6: fra hånd til bånd (industri), sone 6.1: å sitte godt i det (møbelindustri), sone 7: med og mot naturen (energi).

Foto: Haltenbanken