Løvstien Bergen

Arkitekter

  • Sweco AS

Oversikts foto/ dronefoto av gangsti i treverk i åsside, med by i bakgrunnen.

Utbyggingen av Løvstien i Bergen har som mål å gjøre byfjellene mer tilgjengelige for befolkningen, ved å tilby en sammenhengende tursti som strekker seg fra Melkeplassen til Kråkenes. Nå åpner endelig fjerde og siste etappe.

Prosjektet, som totalt spenner over en avstand på 7,6 kilometer, er en viktig del av kommunens strategi for å integrere natur i det urbane landskapet og tilrettelegge for helse, trivsel og samhørighet blant bergenserne.

Landskapsarkitekt
  • Sweco AS
Oppdragsgiver
  • Bergen kommune
Ferdigstilt
  • 2024
Landskapsarkitekt medarbeidere
  • Karl-Magnus Forberg Eikeland, landskapsark. MNLA
Konsulenter
  • Sweco Norge AS
Adresse
Ved Kristian Bings vei 39 m. fl., Bergen
Foto
  • Andrea Friestad Nyland, Bymiljøetaten
Foto av sittebenk på gangsti bro i åsside med utsikt til by.

Accoya er benyttet som både brodekke og materiale i benker.

Foto: Andrea Friestad Nyland

En av prosjektets største utfordringer var et fjellparti på omtrent 400 meter, hvor det er stor rasfare. Det var også en risiko for skred ved graving og sprengning. Disse utfordringene har Swecos rådgivere løst ved å designe en bro som bukter seg rundt fjellsiden, uten å forstyrre det naturlige eller bygde miljøet.

Brokonstruksjonen har vært blant de mest utfordrende aspektene av prosjektet. Den 400 meter lange broen er basert på parametrisk design. Stålsøyler er festet i betong til fjellsiden, og bærer solide dragere i stål. Broen har et tre meter bredt tredekke som avsluttes med et stålnett inn mot bergkanten. På de 400 meterne er det bygget seks rasteplasser med trebenker tilpasset til terrenget. Her er det god utsikt mot Bergens høyeste fjell, Ulriken.

Til tross for disse utfordringene, har teamet bak Løvstien utviklet sikre og bærekraftige løsninger som ikke bare ivaretar tryggheten til de som ferdes langs stien, men også minimerer inngrepene i det omkringliggende miljøet.

Detalj foto av kobling mellom gang sti bro i åsside og fundament i åssiden.

Fundamentering av bro.

Foto: Harald Austrheim

Terrenget er også utfordrende på andre deler av den to kilometer lange delstrekningen Sweco har hatt ansvar for. Etappen er nær på naboer, og det er også en del krigsminner i området. Stien må svinge unna skyttergraver hvor det ble drevet med overvåkning av bergensdalen.

I tillegg til de tekniske og miljømessige hensynene, har prosjektet lagt stor vekt på overvannshåndtering og belysning langs stien. Planleggingen av små bekkeløp gjennom turstien sikrer en naturlig avrenning av vann, noe som bidrar til både stiens stabilitet og den generelle bærekraften i prosjektet. Belysningen er nøye utformet for å sikre trygghet etter mørkets frembrudd, samtidig som den tar hensyn til potensiell lysforurensning for nærliggende boligområder.

Når Løvstiens siste etappe nå endelig åpner for alle turglade, vil bergenserne ha en ny og unik mulighet til å utforske og nyte byfjellene.

Foto av gangsti bro i treverk i åsside. By i bakgrunnen.

Rekkverket av rustfritt stålnett heller litt ut for å gi en følelse av å sveve over Bergensdalen.

Foto: Andrea Friestad Nyland