Kronstad X Bergen

Arkitekter

 • Arkitektgruppen CUBUS

Oversiktfoto/dronefoto av bygård i bysituasjon.

Kronstad X ligger sentralt på Kronstad, i knutepunktet mellom bybanelinjene og gang- og sykkeltraséer fra Bergenhus, Fana og Fyllingsdalen. Prosjektet er et eksempel på effektiv og innholdsrik byfortetting i sentrumsnære strøk, og består av både boliger (50 enheter) og næringsarealer som huser kontorlokaler og et bredt servicetilbud med bl.a. dagligvare, treningssenter, kafé og blomsterbutikk.

Arkitekt
 • Arkitektgruppen CUBUS
Oppdragsgiver
 • Lars Jønsson AS
 • Backer AS
Bruttoareal
 • 20000 kvm.
Kostnader
 • 550000000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2023
Arkitekt medarbeidere
 • David Narbarte-Gómez, master i arkitektur MNAL (prosjektleder arkitekt)
 • Thale Bjørnerheim, sivilarkitekt MNAL (fagansvarlig arkitekt)
 • Totto Tamas Ratkai, Msc.cand.tech. arkitekt (3D koordinator)
 • Rubén Sáez López, master i arkitektur
 • Lena Bergtun Eliassen, master i arkitektur MNAL
 • Linn Skjold (Byplanlegger)
Landskapsarkitekt medarbeidere
 • Cecilie Waage, landskapsark. MNLA (fagansvarlig landskapsarkitekt)
 • Torbjørn Bengtsson; Ingvild Nesse; Ellen Reitan, alle landskapsark. MNLA
Konsulenter
 • RIB: Konstruksjonsteknikk AS
 • RIVv: GK inneklima AS
 • RIVr: Vestrheim AS
 • RIVs: Brann & Sprinklerteknikk AS
 • RIVva: Sweco Norge AS
 • RIAku: Sweco Norge AS
 • RIE: BI Elektro AS
 • RIBr: Konsepta AS
 • RIByfy: Sweco Norge AS
Adresse
Bjørnsonsgate 29, 5052 Bergen
Byplanlegger
 • Linn Skjold
Fasade foto av bygg i bysituasjon, t-bane i forgrunn.

Den sørligste fasaden er delt inn i flere bygningskropper og ulike retninger for å skape varierte lys- og skyggeeffekter.

Foto: Øystein Klakegg

Stedstilpasning og sammenheng med omgivelsene har vært i førersetet i utformingen av prosjektet. Bygningsvolumene er brutt opp i både form, materialitet, uttrykk og høyder, og fargepaletter er hentet fra tak og fasader i nærområdet. Lange fasader er plassert i ulike retninger for å skape nyanser av lys og skygge. Næringslokalene ligger i det laveste volumet, med fasader i glass og mørke fargetoner, mens boligdelen er utformet i varme trefarger med detaljer i ulike nyanser av brunt og oransje. Dette gir en fin kontrast og god lesbarhet i bygget. Det er også sikret passasjer og flere gangakser i og rundt prosjektet for å unngå at bygget danner en barriere for persontrafikk. Publikumsrettede tilbud er lagt på gateplan og skaper aktive fasader og gatemiljø. Det er jobbet bevisst med å få inn leietakere som har lange åpningstider og kveldstilbud for å sikre et trygt gatemiljø i området også på kveldstid.

Foto opp på fasade med metall paneler og balkonger, himmelen i bakgrunnen.

Langs fasaden er det kontinuerlige balkonger med lik inndeling som gjentas i tre etasjer. Perforerte plater i tre ulike nyanser bryter opp det rigide og danner en leken rytme i fasaden. Beboerne får i tillegg økt privatliv.

Foto: Øystein Klakegg

Deler av den eksisterende bebyggelsen på tomten er bevart, og gir prosjektet særpreg og historisk forankring. Andre miljøtiltak i prosjektet inkluderer bruk av grønne tak, fjernvarme, varmegjenvinning innad i bygget, prosjektering som sikrer energiklasse A for store deler av bebyggelsen, BREEAM Excellent for kontorvirksomhet, svært lav parkeringsdekning, og valg av plantearter som stimulerer biologisk mangfold og skaper trivelige uterom. Ved å samle viktige hverdagsfunksjoner reduseres også behovet for bilbruk for både beboere i prosjektet, nærmiljøet og forbipasserende/ gjennomreisende. Prosjektet styrker på denne måten gåbyen Bergen, og stimulerer til aktivitet som kan gi positive ringvirkninger i nærmiljøet.

Foto av glassfasade i bysituasjon, vei i forgrunnen.

Næringsdelen av bygningen sett fra Bjørnsonsgate, hovedveien til Bergen sentrum.

Foto: Arkitektgruppen CUBUS AS

Utforming av utomhusarealer på bakkeplan glir sømløst sammen med anlegget til Bybanen og skaper et sammenhengende gatemiljø. I prosjekteringen har det vært tett dialog med Bybanen, som blant annet kommer til uttrykk i arealet mellom øvre og nedre bybanestopp, hvor det er etablert trapper og amfi med grønne innslag og sitteplasser vegg i vegg med nybygget. Byrommet er sørvendt, med sol fra morgen til ettermiddag, og danner en attraktiv oppholdssone som knytter sammen ulike gatenivåer både visuelt og fysisk.

Det er også etablert en stor felles takhage for beboerne, med benker, sittegrupper, lekeplass, beplantning og utekjøkken. Beplantningen består blant annet av bærbusker, epletrær, ulike kåltyper, tomater og stedegne stauder, som skaper et attraktivt miljø for både folk og innsekter.

En romslig felles takhage for beboerne med ulike sittegrupper, variert beplantning, lekeplass og utekjøkken.

Foto av tak med sittegrupper og foto ned på bakken med ramper, vei og grønt.

Uteplassen for næringsdelen gir visuell kontakt med det urbane miljøet.

Foto: Øystein Klakegg
Plantegning av kontorlokaler. Arkitekt tegning.

Plan, 1. etasje.

Illustrasjon: Arkitektgruppen CUBUS AS
Plantegning av kontorlokaler. Arkitekt tegning.

Plan, 3. etasje.

Illustrasjon: Arkitektgruppen CUBUS AS
Oversiktfoto/dronefoto av bygård i bysituasjon.

Kronstad X sett fra nord med Solheimvatnet i bakgrunnen og fjellsidene til Løvstakken til høyre.

Foto: Lars Svenkerud