Reinsvangen servicebygg Vågå

Arkitekter

 • Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS

Reinsvangen servicebygg, Overbygg i treverk med integrerte sittebenker, runde former på tak. Fjell i bakgrunn. Foto.

Utviklingen av turistvegprosjektet Gjende har en lang og broket historie hos oss. Den første befaringen var allerede tidlig på høsten 2003. Politiske og juridiske utfordringer, i tillegg til endringer i programmet, har ført til en kompleks og mangslungen tilblivelsesprosess.

Den viktigste innfallsporten til Jotunheimen nasjonalpark er nettopp Gjende, og stedet danner utgangspunktet for en av Norges mest berømte fjellturer, Besseggen, også kjent i Peer Gynt som Gjendineggen. Som mange andre turistdestinasjoner har utviklingen fra sped begynnelse til moderne masseturisme skjedd gradvis og uten samlet planlegging.

Da vi tok fatt på oppgaven i 2003, var området ved utløpet av Gjende preget av store mengder parkerte biler, trafikalt kaos og dårlig sørvistilbud. Denne situasjonen har blitt ytterligere tilspisset i årene etterpå, med nesten dobling av antallet besøkende i løpet av en kort og hektisk sommersesong.

Prosjektet er sammensatt av to hoveddeler: terminalbygg og brygge ved Gjendeosen og et stort parkeringsanlegg på Reinsvangen en drøy kilometer østover. Brygge med sørvisbygg, en stor landskapsreparasjon og utvidelsen av Reinsvangen med tilhørende sørvisbygg ble ferdigstilt i byggetrinn 1, mens terminalbygget vil stå ferdig i september i år. Forhåpentligvis vil de siste utomhusarbeidene ved Gjendeosen ferdigstilles neste år.

I tillegg til generell opprydning og oppgradering av sørvistilbudet, har bedring av trafikksikkerheten, reduksjon av biltrafikken og en tydeligere markering av skillet mellom nasjonalparken og de trafikale områdene vært vesentlige momenter.

Trafikkbildet på Gjendeosen er uvanlig komplekst, det er kollektivknutepunkt for Gjendebåtene og busser, fergeleie for kufrakt over Sjoa, utsettingssted for småbåter, vareleveringsted for alle forsyninger til Memurubu og Gjendebu, personbiltrafikk og en anselig mengde fotgjengere. Det aller viktigste for oppryddingen ved Gjendeosen er at 250-300 parkeringsplasser er flyttet til Reinsvangen. 

Arkitekt
 • Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
Oppdragsgiver
 • Statens vegvesen, Nasjonale turistveier
Bruttoareal
 • 154 kvm.
Ferdigstilt
 • 2019
Arkitekt medarbeidere
 • Audun Andresen, cand. polyt. arch. (prosjektansvarlig)
Konsulenter
 • LARK: Cowi AS
 • RIB1: Finn-Erik Nilsen
 • RIB2: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS
 • RIBFYS: Norconsult AS
 • RIE: Norconsult AS
 • RIV1: Multiconsult AS
 • RIV2: Structor Lillehammer AS
Adresse
Gjendevegen 49, 2683 Tessanden, Vågå
Arealer
 • Utomhus: 21.000 kvm.
 • Overdekt: 28 kvm + 10 kvm.
 • Brutto: 154 kvm
Foto
 • Silje Lena Løken

Reinsvangen

Allerede før 2003 var det etablert en stor parkeringsplass på Reinsvangen, men denne er nå utvidet til mer enn dobbel størrelse. Alle trærne som ble fjernet i forbindelse med utvidelsen ble gjenplantet ved Gjendeosen, i forbindelse med det gjenvunne landskapet som erstatter den nedlagte parkeringen. Selve opparbeidelsen av parkeringsplassen er gjort så enkel og lavmælt som mulig, en stor grusplass med «urene» masser som over tid vil gjøre at i hvert fall p-plassens mindre benyttede områder vil bli grønne. I tillegg har plassen fått et sørvisbygg som skiller bussparkering fra personbilparkering. Sørvisbygget danner busskur for skyttelbuss, det har toaletter og kiosk og er tilrettelagt for sykkelutleie.