Ragnheidur Björnsdottir: Oppdrag ung

Tekst: Endre Aasen
Foto: Maxime Rousse

Ragnheidur Björnsdottir har tilbakelagt et halvt år som president for Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening. Hun ble selv NIL-frelst som student, og ser det som sin hovedoppgave å få flere unge inn i organisasjonen.

Ragnheidur Björnsdottir. Foto.
Ragnheidur Björnsdottir. Foto.

Ragnheidur Björnsdottir har tilbakelagt et halvt år som president for Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening. Hun ble selv NIL-frelst som student, og ser det som sin hovedoppgave å få flere unge inn i organisasjonen.

Tekst av Endre Aasen
Foto: Maxime Rousse

– Å bli interiørarkitekt var ikke noe klart mål for meg fra starten av. Jeg begynte jo på utdanningen ganske sent, forteller Ragnheidur Björnsdottir (34), som ble valgt som ny president i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) i mai i år.

Etter endt videregående jobbet Ragnheidur flere år som visual merchandiser i Hennes og Mauritz, før hun bestemte seg for å ta en vending. Da flyttet hun fra Stavanger til Oslo, for å begynne på bachelor i interiør på Høyskolen i Kristiania.

– Jeg har alltid vært veldig opptatt av hvordan folk bruker bygninger og hvordan bygningenes utforming påvirker livene våre. Det finnes flere måter å arbeide med det på, men jeg valgte interiørarkitektur fordi det er et fag hvor man arbeider spesielt tett på brukeren, sier hun.

– Og det ville jeg.

I NIL fra første dag

Fra første semester som student har hun vært medlem i NIL.

– Mye av grunnen til det var fordi foreleserne mine understreket hvor viktig det er for studenter å være en del av NIL. Det hadde de helt rett i. Under studietiden min lærte jeg vel så mye gjennom å være aktiv i NIL som det jeg gjorde på universitetet.

Etter fullført bachelor bar reisen videre til Bergen og master i Interiør og møbel ved Universitetet i Bergen. Som ferdigutdannet interiørarkitekt fikk hun jobb hos Henning Larsen Architects AS, hvor hun fortsatt jobber fulltid.

– Der jobber jeg mest med brukerinvolvering i de prosjektene jeg jobber på. Jeg jobber mye med skolebygg og arbeidsplassutvikling.

I 2020 ble hun spurt av NIL om å være med i en arbeidsgruppe nedsatt av styret, for å hjelpe dem med å få innsikt i hvorfor potensielle medlemmer muligens ikke ser verdien av å være medlem i NIL, og hva som skal til for at NIL skal være en aktuell organisasjon også for unge.

Oppdrag ung

Arbeidet ble til en rapport, som konkluderte med at NIL har en organisasjonskultur som ikke appellerer bra nok til unge medlemmer. 

Å forsøke å gjøre noe med dette har vært Björnsdottirs viktigste arbeid i hennes første halvår som NIL-president, forteller hun. 

– Etter arbeidsgruppens arbeid utarbeidet styret i NIL en ny Strategi og handlingsplan for 2023–2026. Det jeg har ansett som min hovedrolle som president har vært å finne ut hvordan hele NIL målrettet kan jobbe aktivt med den, som en samlet organisasjon.

– Hvorfor er det et mål med flere unge inn i NIL?

– Som studentmedlem, var for min del både fagnettverket jeg fikk gjennom NIL og den fagformidlingen jeg opplevde på NIL-arrangement og kurs utrolig mye verdt. Når jeg har flyttet rundt, har jeg alltid hatt et faglig fellesskap i NILs lokallag.

    Ragnheidur Björnsdottir
  • President i Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening.
  • Født og oppvokst på Island, og har bodd de siste 18 årene i Norge.
  • Utdannet interiørarkitekt MNIL
  • Arbeider som interiørarkitekt i Henning Larsen Architects

Til daglig jobber Björnsdottir fulltid som interiørarkitekt i Henning Larsen Architects AS.

Foto: Maxime Rousse

Synliggjøre og involvere

Som en følge av arbeidet hennes i arbeidsgruppen ble hun bedt om å bli med som varamedlem i NIL-styret. Der satt hun i ett år, før hun ble spurt om å ta over vervet som president, og dermed lede styrets arbeid.

– Det er en veldig viktig posisjon for faget vårt. Da jeg ble spurt var jeg riktig nok litt usikker, for jeg følte ikke at jeg hadde nok erfaring til å ta presidentrollen. Det som har betrygget meg har vært at det er flere folk i NIL som har en minst like viktig rolle som presidenten.

Det viktigste arbeidet i det første halvåret med presidenttittel har vært å synliggjøre NILs arbeid, forteller hun.

– Mye av det som medlemmer har foreslått av endringer er saker NIL allerede er i gang med. Derfor har vi oppdatert nettsiden for å øke synligheten og involvere medlemmene mer.

Men alt går ikke alltid så raskt som man kanskje skulle ønske:

– Da jeg jobbet i arbeidsgruppen visste jeg jo ikke at det også skulle være meg som skulle få ansvaret for å lede arbeidet med å iverksette endringsforslagene. Å skape endringer i en organisasjon tar mye lengre tid enn det tar å foreslå endringene, har jeg merket – og jeg kan nok bli litt utålmodig.

Ambisjoner om flere presidentperioder

– Har det vært vanskelig å komme inn som en av de yngste i en etablert organisasjon, med så mange forslag til endring?

– Det har det ikke vært. Nettopp fordi endringsforslagene har kommet fra medlemmene og ikke er mine egne. Når det er sagt, så opplevde jeg jo usikkerhet, siden jeg ikke har like lang erfaring som mange andre i NIL, men heldigvis har jeg kunnet støtte meg på de erfarne og flinke folkene i organisasjonen – og de engasjerte medlemmene med verv i komiteene våre.

– Overskriftene for arbeidet neste halvår vil være økt synlighet, mer aktivitet i lokallagene og annonsering av ny nettside.

Björnsdottir er valgt inn som president for ett år, som hun nå er halvveis i, men hun har ambisjoner om flere år i posisjonen.

– Nå er vi i gang med det vi ønsker å oppnå, og det arbeidet har jeg veldig lyst til å være med på videre.